~petya1962~ Jézus Krisztus földi békéltető nagykövete | Napi Ige és Gondolat | Blog | Virtuális Gyülekezet

Ez a honlap azért működik, hogy Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet különboző módon megjelenítsem, s eljuttassam az Olvasóhoz

Magamról Blog

Ki vagyok én?

About

  • Kató István vagyok (alias petya1962). Megragadott az Isten, s szolgálatra rendelt: Jézus Krisztus földi békéltető nagykövete vagyok.
  • A TCM International Institute hallgatója vagyok. Gyülekezeti szolgálatomat a Komáromi Baptista Gyülekezetben végzem.
  • Internetes szolgálatot is végzek, online bibliaórákat tartok Virtuális Gyülekezet néven. Naponta blogomban igei gondolatokat osztok meg.
  • Szolgálatomat követheted, ha hírlevelemre feliratkozol:
 
Kérem, írja be email címét: Delivered by FeedBurner

Bejegyzések a közelmúltból

Mi a nagypéntek-húsvét értelme?

Először is nagypénteken a világ legtragikusabb, s egyben a legörömtelibb eseményre emlékezünk. Ezen a napon feszítették meg Jézus Krisztust. Ez evangélium: örömhír. Pál apostol mondja:
1 Kor 1,1-4 1Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 3Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint,
Aki a keresztet szemléli, a fizikai szemmel csak ennyit lát. De miért is halt meg Jézus?
Krisztus meghalt a mi bűneinkért. (1Kor 15,3/b)
Nekünk kellett volna, de Isten Fia, Megváltónk tette ezt helyettünk. Mi ennek az eredménye? Pál írja:
Kolossé 2:14 Az adósságlistát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amiket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a Keresztre. Így ez az adósság-lista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen áthúzta.
Más szavakkal, ha nincs vádirat, akkor nincs bűn, ha nincs vádirat, akkor semmit sem lehet felróni ellenem. Pál bátorít minket:
Róm 5:1 -2 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.
Ízlelgessük ezeket a szavakat:
  • megigazultunk: vagyis igaz emberek vagyunk hitünk alapján.
  • békességünk van Istennel: semmilyen adósságunk sincs, ki van fizetve.
  • szabad utunk van az Isten által adott kegyelemhez: a bűnünk többé nem képez akadályt Istenhez.

Igaz vagy bűnös -2

Tegnap arról elmélkedtem, hogy a zsidó akkor és ott értette, hogy mit jelent az áldozat. Mi a helyzet itt és most? Felléphetek-e azzal az információval, hogy bűn, következmény, áldozat, megigazulás? Megérti-e a mai hallgató ezeket a kifejezéseket? Van, aki megérti, s van aki nem. Aki éppen olyan cselekménynek a lelkiismereti súlya alatt van, ami őt nyomasztja, ami miatt éjszakákat nem alszik, aki éppen a cselekménye miatt szenvedi a büntetést, annak érthető, s kívánatos az információ. Sőt neki ez jó hír! Zűrösebb a szitu azoknál, akiket még nem ért utol jogkövetkezmény. A lelkiismeret ott is dolgozhat. Nem biztos, hogy dolgozik, mert a bűn következményeként eltompulhat. Ugyanakkor ezek az emberek e világ dicsőségére pályáznak. Pál szavai:
Róm 5:1-2 Most tehát Isten elfogad bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk. Nagyon örülünk annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni Isten dicsőségében.
Pál egy jobb ajándékról beszél. Örömhír ez a ma emberének is.

Áthallás

Nagyon hátborzongató dolog, amikor a körülöttünk lévő események és bizonyos bibliai szövegek hasonlóságot öltenek. Az a helyzet, hogy nem mindenkivel barátkozom egyforma mértékben. Még az is előfordul, hogy kemény vitáim vannak (tovább…)

Igaz, vagy bűnös?

Készülünk a nagypéntekre, húsvétra... Nagypénteken a Komáromi Baptista Gyülekezetben fogok szolgálni. Foglalkoztatnak kérdések, vannak dolgok, amiben sziklaszilárdan állok, míg másokban bizonytalan vagyok. Teljesen biztos vagyok abban, hogy szolgálatom alapja (tovább…)