~petya1962~ Jézus Krisztus földi békéltető nagykövete | Napi Ige és Gondolat | Blog | Virtuális Gyülekezet

Ez a honlap azért működik, hogy Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet különboző módon megjelenítsem, s eljuttassam az Olvasóhoz

Magamról Blog

Ki vagyok én?

About

  • Kató István vagyok (alias petya1962). Megragadott az Isten, s szolgálatra rendelt: Jézus Krisztus földi békéltető nagykövete vagyok.
  • A TCM International Institute hallgatója vagyok. Gyülekezeti szolgálatomat a Komáromi Baptista Gyülekezetben végzem.
  • Internetes szolgálatot is végzek, online bibliaórákat tartok Virtuális Gyülekezet néven. Naponta blogomban igei gondolatokat osztok meg.
  • Szolgálatomat követheted, ha hírlevelemre feliratkozol:
 
Kérem, írja be email címét: Delivered by FeedBurner

Bejegyzések a közelmúltból

Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 3.

… a hűséges Isten

Mottó:

"Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól." Zsoltárok 91:3-6

Ez a világ tele van félelmekkel. Egy ismerősöm éjszaka nem mer kimenni (tovább…)

Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 2.

…embereken keresztül

Mottó:

"legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját." 1Péter 5:2-4

A Mindenható Isten ma, a XXI. században is cselekszik az ember életében. Ő az, aki „… hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült." Zsidók 1:3

Személyes cselekedetén túlmenően tapasztalhatjuk azt is, (tovább…)

Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett

…személyesen

Mottó

"Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké." Józsué 4:6-7

A Bibliában nagyon sok sztorit olvasunk arról, hogy Isten valami csodálatos módon megszabadította az ő népét.

Rohanó életünkben gyakran elgondolkodunk azon, hogy ma, (tovább…)

Kire támaszkodhatok?

Mottó:
Zsolt 25:4 -8 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
Dávid, aki e zsoltárt írta gyakorta volt nehéz helyzetben, sokszor még az élete is veszélyben forgott, amikor Saul király elméje elborult, s üldözni kezdte. Miért? – kérdezhetjük (tovább…)