Bizalom mindenkor!

Péld 3:3-6A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Jó régen, édesanyám halála éjszakáján vált először élővé számomra ez az ige. Úgy jöttünk el a kórházból, hogy már bizonytalan volt, hogy élve viszontlátjuk-e még. Elég pocsék lelkiállapotban voltam, úgy aludtam el. Álmomban a Mindenható beszélgetett velem. Akkor megértettem, hogy Isten szabadítása sokkal többet jelent, mint egy egyszerű tiszta lelkiismeret. Ha életében rábíztam édesanyámat, akkor nyugodtan rábízhatom az örökkévalóságban is, mert neki gondja van rá.

Az elmúlt időszakban elég sokat gondolkodtam ilyen dolgokon, hogy örök élet, bűnbocsánat, bizalom, hűség, megtartás.

A törvény időszakában a Mindenható adott egy parancsot népének, ami ma olvasva nagyon elgondolkodtatott engem. Íme a parancs:

5Móz 6:4-10Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél,

Az első dolog, ami megragadott:

1.       Egyedül Úr! – Vagyis a Mindenható nem hajlandó senkivel osztozni az uralomban.

1.1.    Hajlandó vagyok-e minden uralmat az egyedüli Istennek átadni, s leépíteni minden dolgot az életemben, (vagyis mindenben, amivel kapcsolatom van: munkám, családom, hobbym), ami az élő Istent megelőzi?

2.       Szeresd az Urat! – Vagyis ragaszkodj Hozzá, engedelmeskedj Neki, szolgáld Őt!

2.1.    Teljes szívvel: vagyis minden akaratommal.

2.2.    Teljes lelkemmel: vagyis érzelmemmel, értelmemmel.

2.3.    Teljes erőmmel: vagyis minden indítékommal, kapacitásommal.

3.       S mindez aprópénzre váltva:

3.1.    Maradjanak a szívedben ezek az igék: vagyis ha egyszer benne vannak, akkor ne engedjem, hogy teret veszítsenek, hogy helyüket valami más foglalja el.

3.2.    Ismételgesd fiaid előtt: ne egy egyszeri fellángolás legyen az életemben az Isten szeretete, hanem váljon életem részévé. Tudják meg a fiaim is, legyen előttük nyilvánvalóvá az, hogy mi van a szívemben.

3.3.    Beszélj azokról:

3.3.1.otthonodban

3.3.2.útközben

3.3.3.felkeltedben, lefekvéskor, vagyis térben és időben korlátlanul

3.4.    Jelként viseld

3.4.1.homlokodon

3.4.2.karodon. Vagyis a szívhez, az életem mozgatójához és az elmémhez(=gondolkodás központjához) legközelebb.

3.4.3.ajtófélfa, kapu (Ennek még lesz később jelentősége)

Azt mondja a Mindenható: Bizodalmam legyen Benne (Péld 3,5)

S itt van jelentősége a jelnek, amit a kapufélfára, s ajtóra kell tenni. Amikor a kiválasztott népet, Izraelt kivezeti Egyiptomból, a szolgaságból, elrendeli a páskabárány elfogyasztását. A megölt bárány vérével be kellett kenni a ház ajtajának a félfáját, s a szemöldökfát. Ez egy kereszt alakot ad ki. A halál angyala végigvonult Egyiptomon, s megölt minden elsőszülöttet. De, azokat a házakat elkerülte a pusztító, ahol az ajtón a vért meglátta. (2 Móz 12. fejezet)

Izrael népének bíznia kellett a Mindenhatóban, hogy megvédi a pusztítótól. Aki engedelmeskedett, s bekente a bárány vérével az ajtófélfát, s szemöldökfát, azt elkerülte a pusztító, Isten megvédte. Ha nem bízott benne, s nem engedelmeskedett, akkor a család legidősebb gyermeke elpusztult.

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!(Péld 3,5)

Aki hitt az Istennek, vagyis bízott az Istennek, az megmenekült. Aki a maga eszére támaszkodott, kételkedett, az veszteséget szenvedett.

Van egy másik történetem is:

Izrael népe engedetlensége miatt 40 év vándorlásra kényszerült a pusztában. Haladtak az ígéret földje felé. S innen a történet:

4Móz 21:5-9és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt.Ezért mérgeskígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izráeli meghalt.Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért.Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra.Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.

Jöttek a halált okozó mérges kígyók. Miért is? Mert Izrael népe úgy nyilatkozott, hogy utálják azt a hitvány eledelt. Azt, amit Isten küldött a menyből számukra, ami életben tartotta őket a pusztában. Szóval utálták az életet adó eledelt.

Ez érdekes. Valaki úgy nyilatkozott a Bibliában:

Jn 6:35 Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

Hm… Megutálták Jézust? Megutálták Isten mennyei küldöttét?

Tehát jöttek a kígyók. Marás… Halál…

Isten parancsára Mózes készített egy érckígyót. Aki a parancs szerint rátekintett az érckígyóra, az életben maradt.

Bizalom. Halált érdemeltek, mert megutálták az Istentől kapott kenyeret, de Isten kegyelmet adott. Nem érdemelték a kegyelmet, de ha volt bizalmuk a kegyelmet gyakorló Istenben, akkor megmenekültek.

Jn 3:14-15És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.

Aki hisz. Aki bízik. Aki nem a saját kételkedésére támaszkodik. Aki Rátekint, s le nem vesz Róla a tekintetét. Aki szereti Őt teljes szívével, teljes lelkével, minden erejével. Aki Róla, az Igéről, az Ő szabadításáról beszél gyermekeinek tértől és időtől függetlenül. Az övé az ígéret.

Mit kell nekem tennem?

Amit Egyiptomban kellett tenni a zsidóknak: hinni, bízni. Amit a pusztában kellett tenni: hinni, bízni az ígérettevőben.

Jn 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."

Aki hisz, annak van!

Elhiszem, hogy ha bízom az Úrban teljes szívemből, akkor megszabadulok a haragtól.

Mi akadályozna meg engem abban, hogy ne higgyek? Persze, hogy akarok Benne bízni teljes valómmal!

Mondhatod kételkedve: Ismerlek téged, ugyanúgy meg fogsz halni.

Én pedig mondom: Örök életem van, mert Isten megígérte.

1Ján 5:11-12Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Benned meg van az Isten Fia?

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük