Az eklézsia test

A Virtuális Gyülekezet bibliaóráján, a skype konferencián tovább boncolgattuk az eklézsia, a gyülekezet kérdését. Egy héttel korábban megállapítottuk, hogy a gyülekezet (általánosságban, s nem konkrétan egy helyi gyülekezetről beszélek) Isten akarata szerint jött létre, Ő akarta, hogy legyen! Istennek szándéka és célja van ezzel. Pál apostol fogalmazza ezt meg az Igében, ekképpen:
Tit 2:14 Önmagát adta oda értünk, hogy 1-megszabadítson minden gonoszságtól, és megtisztítson bennünket, hogy 2-egyedül az ő népe legyünk: olyan nép, 3-amely mindig arra igyekszik, hogy helyesen cselekedjen.
A héten az Isten Beszéde arra tanított meg bennünket, hogy a gyülekezet test, mégpedig a Krisztus teste, Krisztus pedig a gyülekezet feje. Így olvassuk:
Ef 1:22-23 Isten tehát mindent a Krisztus lába (hatalma) alá helyezett. Ugyanakkor a Gyülekezetnek pedig mindenek felett a Krisztust tette a „fejévé”. A Gyülekezet ugyanis a Krisztus „Teste”, amely telve van a Krisztussal, aki mindent, minden tekintetben teljessé tesz.

Mit jelent a „test”?

Élő testről, organizmusról gondolkodom. Vegyük az emberi test kérdését. Az emberi test különböző testrészeket, szerveket, szervrendszereket „tartalmaz”. Ezeknek a részeknek különböző funkciói vannak. Speciálisan látás, hallás, stb. Ezek a rendszerek egymással összefüggenek. Ha egy testrész a testről valamilyen módon leválasztásra kerül, akkor:
 • a leválasztott testrész elhal
 • a test él tovább, bár a hiányzó testrész hiányzik
 • a hiányzó testrész funkcióját a test többi rendszere átveszi.

Mitől teljes a test?

 • attól, hogy MINDEN testrész szervesen kapcsolódik a testhez.
 • attól, hogy meg van a test fő „irányítóközpontja”, s ez a FEJ.

Hogyan értelmezhető ez az eklézsiára?

 • akkor teljes a gyülekezet, eklézsia, ha ragaszkodik a fejéhez, a Krisztushoz.
 • akkor teljes a gyülekezet, ha annak minden tagja ragaszkodik a Krisztushoz.
 • Krisztus a test, a gyülekezet, eklézsia egészséges működését azáltal biztosítja, hogy egyes testrészeket alkalmassá tesz arra, hogy tanítsa, gondozza a testet. Ezt a szolgálati ajándékokon keresztül tesz meg Krisztus.
Az ajándékok célja az Ige szerint az, hogy: „Ef 4:12 Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra, a szolgálatra — hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus „Testét”. Minden testrésznek, tagnak van valamilyen ajándéka, azért kapta ezeket, hogy: 1Kor 12:7 Azonban, a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és segítsük.
 • Minden tag, testrész ajándéka ugyanolyan fontos szerepet tölt be, még akkor is, ha ezeket az ember kevésbé fontosnak tartja.
Megtaláltad-e már a helyedet a Krisztus testében, az eklézsiában?
 • Ha még nem vagy tagja az eklézsia egy helyi gyülekezetének, akkor törekedj rá, hogy nagyon hamar találj egyet. Ha kérdéseid vannak ezzel kapcsolatban, kérlek keress meg
 • Ha már voltál tagja valamelyik helyi gyülekezetnek, de valami oknál fogva eltávolodtál onnan, úgyszintén keress meg
 • Bármilyen kérdésed van a gyülekezet működésével kapcsolatban, vagy egyszerűen beszélgetnél testvérekkel, akkor kapcsolódj be a virtuális gyülekezet életébe. Csatlakozz a skype konferenciához. Részletekért kattins ide.