Válaszd külön!

A mai olvasmány: 4Móz 8:1-9:14, 3Móz 1:1-3:17

A mai napon két sarkalatos kérdés kerül tárgyalásra:
  • a léviták helyzete
  • az áldozatbemutatás rendje.

A léviták helyzete

4Móz 8:14 Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek.
Egy különleges rendelkezés egy csoport felé. Különleges elhívás, különleges életpálya. Az élő Isten tiszteletéről van szó. Nem végezheti akárki, s nem végezheti akárhogy. A lévitákat Isten parancsára Mózes válogatja ki a nép közül. Őket elkülöníti, más szóval megszenteli Isten. Ők fognak a templomban szolgálni. Ők mutatják be az áldozatot, vagyis közbenjárnak a népért. A lévita nem szolgálhat akárhogy az Úrnak:
4Móz 8:15 Csak azután kezdhetik el a léviták a szolgálatot a kijelentés sátránál, ha megtisztítottad és felajánlottad őket ajándékul.

Az áldozatbemutatás rendje

Itt egy helyettesítő áldozat bemutatása zajlik. A bűnös, akinek egyébként halál lenne az osztályrésze, önmaga helyett egy bárányt öl meg. Fejére teszi a kezét, s ráolvassa a bűneit, így a bárány halála miatt a bűnös élhet.

Alkalmazás

  • Az ószövetségben a papok a közbenjárók. Mi a helyzet az újszövetségben?
1Pét 2:9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
A „ti” nem más, mint a gyülekezet, akit Jézus a vére által (Isten Báránya) megtisztított, s mint szent papságot állított a közbenjárás szolgálatába.
  • Hogy állsz a papi szolgálatoddal?
  • Ha szeretnéd a papság kérdését megbeszélni valakivel, akkor
    1. Keress meg levélben, akár innen, és/vagy
    2. Csatlakozz a skype-n a Virtuális Gyülekezethez, s légy tagja egy virtális csapatnak, akik Isten munkáját végzik. Részletek itt