Áthallás

Nagyon hátborzongató dolog, amikor a körülöttünk lévő események és bizonyos bibliai szövegek hasonlóságot öltenek. Az a helyzet, hogy nem mindenkivel barátkozom egyforma mértékben. Még az is előfordul, hogy kemény vitáim vannak emberekkel. Talán elég gyakran előfordul ez. Nem tudom azt elképzelni, hogy "ellenségeimet" csak úgy likvidáljam. Vannak indulataim, amelyektől magam is összerezzenek, de likvidálás... az azért mégsem. A napi politikát figyelve bibliai áthallásaim vannak. Legalábbis részleges. Jézus életében volt egy krízis, ami a mai történetéhez vészjóslóan hasonlít.
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Máté 2:16
Heródes mit is tett? Kiiktatta azokat a lehetséges vetélytársait, akik az ő hatalmában bármilyen zavart okozhatták. Igaz csak egy volt neki, de mivel őt nem találta, így meggyilkolta az egész korosztályt. Igen, a CEU kapcsán jut ez eszembe. Soros meggyőződéses demokrata, aki nem tolerálja a diktatúra minimális jelenlétét sem. Az általa alapított világszínvonalú egyetem melegágya lehet a Magyarországon​kialakult diktatúra-közeli kritikának. Következésképpen a Ceu-nak vesznie kell. Az nem baj, ha más kutatási bázisokat is kár éri. Gondolataimhoz némi adalék az alábbi cikk: