Mi a nagypéntek-húsvét értelme?

Először is nagypénteken a világ legtragikusabb, s egyben a legörömtelibb eseményre emlékezünk. Ezen a napon feszítették meg Jézus Krisztust. Ez evangélium: örömhír. Pál apostol mondja:
1 Kor 1,1-4 1Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 3Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint,
Aki a keresztet szemléli, a fizikai szemmel csak ennyit lát. De miért is halt meg Jézus?
Krisztus meghalt a mi bűneinkért. (1Kor 15,3/b)
Nekünk kellett volna, de Isten Fia, Megváltónk tette ezt helyettünk. Mi ennek az eredménye? Pál írja:
Kolossé 2:14 Az adósságlistát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amiket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a Keresztre. Így ez az adósság-lista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen áthúzta.
Más szavakkal, ha nincs vádirat, akkor nincs bűn, ha nincs vádirat, akkor semmit sem lehet felróni ellenem. Pál bátorít minket:
Róm 5:1 -2 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.
Ízlelgessük ezeket a szavakat:
  • megigazultunk: vagyis igaz emberek vagyunk hitünk alapján.
  • békességünk van Istennel: semmilyen adósságunk sincs, ki van fizetve.
  • szabad utunk van az Isten által adott kegyelemhez: a bűnünk többé nem képez akadályt Istenhez.