A tékozló fiak

Avagy kik az elveszettek? Olvasandó Bibliai szöveg: a Lukács evangéliuma 15. fejezete. Végigolvasva a fejezetet választ kapunk erre a kérdésre: Kik is az elveszettek? Kik felé van küldetése az Isten gyermekének?

AZ ELVESZETT BÁRÁNY

A jó gyermekre szokták azt mondani, hogy ártatlan, mint a ma született bárány. Milyen is ez a bárány? Ő el akar csavarogni? Aligha. Egy kicsi gyermek sem előre megfontolt gonosz szándékkal téved el. Egyszerűen csak eltéved. Egyik pillanatban még ott van az anyuka mellett, s a másik pillanatban már hűlt helye, felszívódott. S jön a keresés… S az öröm, amikor sikerült a nyomára bukkanni. Főleg, ha nem történt baj, az ijedtséget nem kíséri valamilyen katasztrófa, például nem üti el egy autó, a hidegben nem fagy meg, nem esik bele a folyóba, stb. Egy osztálykiránduláson voltam enyhe fogyatékos gyermekekkel. A Vidám parkban azon kaptam magam, hogy az egyik gyermek hiányzik. Keresésére indultunk, s meg is találtuk az egyik játék mellett. Ő nem volt tudatában annak, hogy „el van veszve”. Lelkendezve újságolta, hogy milyen klasz játékot talált, s ő milyen jól érzi magát. Természetesen a szidás elmaradt, de én nagyon örültem, hogy épen megtaláltam.

AZ ELVESZETT DRACHMA

Egy pénzérme, lehetne akámi más tárgy is. Egyszer csak nyoma vész. Nincs önálló akarata, nem tud magára vigyázni. Lehet a drachma egy ember is, egy idős, tudatzavaros ember, aki elcsavarog…

A TÉKOZLÓ FIÚ TÖRTÉNETE

A tékozló fiúból is kettőt említ a Biblia. Az egyik hoz egy döntést, azt végrehajtja. Krízisbe kerül az élete, s emiatt magába száll. Sokat gondolkodik, értékeli a helyzetét. Megszületik egy újabb döntés, s elindul oda, ahol korábban azt a döntést hozta, ami az életét megváltoztatta a rossz irányba. Ezt a döntést a szülői házban hozta, ezért oda is tér vissza. Ez a döntés életváltoztató döntés. Megváltoztatja a gondolkodását. Hazatérve az atya kegyelmével találja szembe magát, ami az életének a további sorsát is megváltoztatja. Olyan eljárásban van része, amit nem tudott volna megfizetni (hiszen nem is volt pénze), kiérdemelni sem tudta, hiszen csak rosszat tett. Megszolgálni szerette volna, hazamenni egy legutolsó szolgának. Ehelyett visszakapta a rangját, a tartását.

A MÁSIK TÉKOZLÓ…

Ő a jó fiú. Otthon van, s élvezi az otthoni létnek minden előnyét. Emellett viszont duzzogva dolgozik. Amikor a testvére hazatér, s látja a felé irányuló szeretetet, akkor fellázad, s kifakad.

GONDOLKODJUNK RAJTA:

  • A két tékozló fiú közül melyik kap kegyelmet az atyától?
  • Magadat melyik tékozlóhoz tudnád hasonlítani? Miért?
  • Hol vagy most? Távol, vagy visszatérőben? Esetleg már visszatértél?
  • Milyen hasznát érzed a visszatért állapotnak?