Edzésre fel!

…avagy növekedés a Krisztusban
Mottó:
(1Tim 4:7/b [03 H Ujford Syn]) … gyakorold magad a kegyességben,
A keresztény ember számára a Biblia ad egy növekedési programot. Mert növekedni muszáj. Nem a növekedésért önmagában, hanem a keresztény embernek van egy határozott célja. Így ír erről az ige:
(1Pét 2:5 [03 H Ujford Syn]) ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
Épüljetek! Ennek a szónak van egy kezdeti stádiuma, amikor megkezdődik az építkezés, s van egy befejezése, amikor az utolsó építő elem is a helyére kerül. Az ige itt arra utal, hogy a cél a befejezett építkezés, amikor a keresztény készen van, s ténylegesen lelki házzá, szent papsággá felépül. Ez az építkezés hasonlít a testedzéshez, a gimnasztikához. Önmagában a gimnasztikának nem lenne sok értelme, ha nem látná a tréningező maga előtt azt, hogy ha ezt kellő ideig, s kellő intenzitással csinálja, akkor nagyobb lesz az állóképessége, a teherbírása. A cél az istenfélelem. Az istenfélelmet három szegmensen erősíti bennünk az Isten
  1. Emberek által

(Péld 27:17 [03 H Ujford Syn]) Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.
Azáltal, hogy körülöttünk emberek vannak, s időnként nehéz emberek, arra használja fel az Úr, hogy az akadályozó elemeket legyalultassa ezekkel az emberekkel. Közben erősödünk a szelídségben, a béketűrésben, s ki tudja még mi mindenben. Azt, hogy milyen emberek vannak a környezetünkben, saját magunk nem tudjuk befolyásolni.
  1. A körülmények által

(Róm 8:28 [03 H Ujford Syn]) Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
A társadalmi hullámzás, a politikai változások sokszor nem optimálisak. De Isten minden helyzetből tud jót kihozni, az ember javára fordítja az Isten ezeket. A bekövetkező körülményeket az ember nem tudja befolyásolni, tőlünk alapvetően függetlenek ezek.
  1. A lelki gyakorlatok által

A Szentírás nagyon sok lelki gyakorlatot megemlít, amit a tréningező keresztény ember végezhet. Ilyenek: táplálkozás a Bibliával, imádság, dicsőítés, evangelizáció, szolgálat, sáfárság, böjt, csend és magány, naplóírás és tanulás. Ide tartozik még a bűnvallás, felelősségre vonhatóság, egyszerűség, engedelmesség, lelki irányítás, ünneplés, megerősítés, áldozathozatal, virrasztás
(1Tim 4:7/b [03 H Ujford Syn]) … gyakorold magad a kegyességben,
Ez a szegmens, ami az ember személyes közreműködését feltételezi. Minden egyes mozzanat, s minden egyes próbálkozás önmegpróbáltatást, odaszánást feltételez

Van-e kézzelfogható haszna ezeknek tréningeknek?

Két történet a Bibliában

A vak Bartimeusról olvashatunk a Luk 18,35-43-ban.  Amikor meghallotta, hogy Jézus megy ott előtte el, akkor hangosan szólítgatta. A Jézus körül lévő emberek csitítgattak, de ő akkor is kiabált. Jézus megállt, s azzal jutalmazta a kitartását, hogy meggyógyította Bartimeust. A másik történet Zákeus története. Az arra elhaladó Jézust csak úgy láthatta, ha felmászott egy fára, mivel alacsony termetű volt. Jézus megszólította, s buzgalmát azzal jutalmazta, hogy nála vacsorázott, ahol Zákeus életrendezést végzett. Vagyona felét szétosztotta a szegényeknek, s kamatostól visszafizette az összes jogtalanul beszedett adót.

Gondolkodjunk!

  • Milyen lelki gyakorlatokat szoktál végezni?
  • Mennyire vagy ezekben kitartó?
A post Donald S. Whitney: A keresztyén és a lelki fegyelem című könyve alapján készült