Koncentrálj az életre!

Mottó:"Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz." Józsué 1:8 https://www.bible.com/bible/920/JOS.1.8

A fegyelmezett keresztyén ember jellemvonásait tanulmányozom mostanság. Itt a kitartás az egyik tipikus fogalom.

A fegyelmezettség nem önmagáért való dolog. Minden cselekedetnek, így a fegyelmezettségnek is pontosan körülhatárolt célja kell legyen. Azért vagyok fegyelmezett, mert növekedni akarok az Istennel való közösségben, növekedni akarok az Isten kegyelmében.

A mai igeversünk néhány jellemzőjét adja meg a fegyelemnek.

  1. A fegyelem középpontja az Isten beszéde. Istennel akarunk kapcsolatban lenni, tehát az Isten szava kell, hogy a fókuszban legyen
  2. Ne hagyd abba – éjjel-nappal! Isten Igéje kell, hogy kitöltse a teljes életünket. Ez minél jobban sikerül, annál több áldása lesz.
  3. Őrizd meg! Tanuld meg azt, amit olvasol, memorizáld, helyezd a szíved közepébe!
  4. Tartsd meg! Ha elmélkedtél rajta, megőrizted, akkor alkalmazd is az életedre. Magyarul cselekedd meg!
  5. Az eredmény a sikeres élet.

Gondolkodj rajta!

  • Mikor volt utoljára, hogy Isten valamelyik Igéjét a szívedben forgatva elmélkedtél rajta, megtanultad, s meg is cselekedted?
  • Milyen áldást jelentett ez az életedben?
  • Istennek ez az életmentő parancsa milyen elhatározásra késztet?
  • Mit fogsz cselekedni, hogy olvastad ezt a parancsot?