Kire támaszkodhatok?

Mottó:
Zsolt 25:4 -8 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
Dávid, aki e zsoltárt írta gyakorta volt nehéz helyzetben, sokszor még az élete is veszélyben forgott, amikor Saul király elméje elborult, s üldözni kezdte. Miért? – kérdezhetjük joggal. S a válasz egyszerűen: csak! Mert Saul úgy gondolta, hogy Dávid a trónjára tör… Pedig Dávid SOHA egy ujjal sem nyúlt hozzá bántólag. Ez a Dávid mondja ki azt, hogy jó és igaz az Úr! Meg azt is, hogy te vagy szabadító Istenem… Dávid megvallja, hogy a Szabadító Isten hűséges vezető és tanító, akinek a támogatására szüksége van. Nekünk is erre a vezetőre és tanítóra van szükségünk, aki elvezet bennünket az Ő királyságába.

Vizsgáld meg magad!

Kérted-e már az Ő segítségét ma?