Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 6.

… Ő igazzá tett
Mottó:
"Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne." 2Korinthus 5:21
Mit tett Jézus? Isten igazságává tett, elvéve a bűneinket. Ez azt jelenti, igen, amit olvasol, az igazság: igaz ember lettél. Isten az elkövetett bűneidet/bűneimet nem neked/nekem tulajdonítja, hanem Jézusnak. Ő szenvedett büntetést érte. Isten igazságának lenni azt jelenti, hogy Krisztus hatalmával végezhetjük azt a szolgálatot, amit Ő végzett. Arra kaptunk felhatalmazást, amit Jézus is tett földi szolgálata alatt:
"Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak." Lukács 9:1-2
Mi akadályoz meg, hogy tedd, az Isten parancsát?