NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN! 3.

…Táplálkozni az Igével.

Megtanulandó:

Zsolt 103:9-13 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
  1. Milyen tulajdonságait fedezzük fel Istennek?

    1. A „nem tart haragja örökké” kifejezés alatt mit értesz? Tíz év? Húsz év? Meddig tarthat az Ő haragja?
    2. A bűneink szerinti fizetségre Pál apostol hoz egy példát:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, …

    1. Az alap igeszakaszt olvasva milyen büntetést eszelt ki az Isten az embernek?
  1. A személyes életünkben azonosítsuk be Isten cselekedeteit, amit itt olvastunk!

  2. Magasztaljuk Istent cselekedeteiért!

  3. Tanuld meg, memorizáld az igeverset!

Ha végrehajtottad ezt a lelki gyakorlatot, kérlek küldj nekem egy üzenetet! Használd az üzenetküldő űrlapot, (a facebookon az üzenetpanelt)

Isten áldjon!