NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN! 4.

…Táplálkozni az Igével.

Megtanulandó:

Mik 7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.

Ebben a szakaszban Isten kegyelméről olvasunk. Neki abban telik kedve, hogy kegyelmezzen. A Bibliában olvassuk az Isten munkájáról:

1Móz 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Elmélkedj azon, hogy mit vár tőled az Isten, mit tegyünk a haragunkkal?

Tanuld meg, memorizáld az igeverset!

Ha végrehajtottad ezt a lelki gyakorlatot, kérlek küldj nekem egy üzenetet! Használd az üzenetküldő űrlapot, (a facebookon az üzenetpanelt)

Isten áldjon!