Amikor a szomjas szív felsír

Gondolatok a 42. zsoltár olvasása kapcsán
Hogyan érzed magad, amikor mérhetetlenül szomjas vagy, de nincs víz a közeledben? Én voltam már hasonló helyzetben. Borzasztó volt. Úgy éreztem magam, mint aki azonnal elpusztul. Szenvedtem, s felsóhajtottam, s egyszer már sóhajtani sem volt erőm. A 42. zsoltárban Dávid erről az érzésvilágról beszél. Az Isten utáni vágyat fogalmazza meg. Így kezdi:
"Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!" Zsoltárok 42:2
A szarvas „úgy van összerakva”, hogy ha megszomjazik ( s ez gyakran előfordul), s megérzik a víz szagát, akkor rohan a víz után mindenen át. Egészen addig, amíg eléri, s akkor habzsolja nyomja magába a vizet. Vágyakozunk-e Isten elé annyira, mint a szarvas a víz után? Vagy jutunk olyan állapotba körülményeink kapcsán, amikor már epekedni sem bírunk? Hogyan érezzük ilyenkor magunkat? Érzelmeink mennyire követik a szomjúságunkat? Olvastam egy írást, amely hat pontban összefoglalja a szomjúság és az érzelmek kapcsolatát.

1       A szomjúságod és az érzelmeid nem mindig vannak szinkronban.

Ha azt kéred Istentől, hogy adjon neked szomjúságot Ő utána, akkor készen kell állni arra, hogy fog adni. S ha ad, akkor kész vagy-e arra, hogy habzsold az élő vizet, amit Jézus ad neked?

2       Ha szomjúságod és érzelmed nincs összhangban, egyetlen döntéssel nem tudod azt összhangba hozni.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, prédikálnod kell magadnak, s akár többször is ezt kell tenni: "Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!" Zsoltárok 42:6 Ahhoz, hogy érzelmei „utolérjék” az Istennel kapcsolatos igazságot, ezért saját magát bátorítja azért, hogy bízzon benne. Háromszor kell ezt megtegye, mire az összhang létrejön.

3       Lehet, hogy hiszed az igazságot, de miközben az érzelmeid nem tükrözik ezt vissza.

Dávid tudta az igazságot Istenről, valóságos szomjúság volt benne, de nem érzett örömöt. Értelmével tudta, az Isten hatalmát, de érzelmével nem tapasztalt. Tudta, hogy erős, de Istennek akcióban kellett legyen vele éjjel, s nappal. "Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR, imádságot életem Istenéhez." Zsoltárok 42:9

4       Ahhoz, hogy Istennel összhangba kerüljünk, vigyük hozzá őszinte érzelmeinket

Ő meghallgatja ezeket, s szeretetéről biztosít. Dávid érzelmeiben nem érzett örömet, de mégis „ostromolta” Istent talán fájdalmasan kimondott szavaival.

5       A dicséret nem hoz azonnal érzelmi összhangot

Dicsérjük az Istent, s azt várjuk, hogy azonnal helyreáll a lelkünk? Állapotunk örömteli lesz? Ha nem így van, akkor abbahagyjuk Isten dicséretét? Nem! A gyógyuláshoz idő kell, de Isten az időnek is Ura.

6       Isten méltó a dicséretre

A dicséret nem arra szolgál, hogy érzelmeinket megváltoztassuk, hanem annak kifejeződése, hogy minden körülmények között ragaszkodunk Istenhez. Nem az áldásokhoz, hanem az Ő személyéhez. Nem arra szolgál a dicséret, hogy manipuláljuk Istent, hogy az érzéseinket formálja. A dicséret köszönetnyilvánítás Isten jóságáért.