Egyszerű szolgálat

A bibliaiskolai képzés következő kurzusára készülök. Szolgálat az Ószövetségben. Istennek van egy zseniális terve az emberiség megmentésére. S hozzárendel egy népet, aki eszköze lesz ennek a feladatnak. Igen, a zsidók azok, akik a nemzetek között jelen vannak, s képviselik Istent. Ma az a vád éri a zsidókat keresztyének által is, hogy bizony, ők nem misszióztak, ők nem teljesítették az Istennek az ábrahámi áldásban megfogalmazott feladatát. Ezt vizsgáltam a héten, s arra a következtetésre jutottam, hogy nincs igazuk a vádaskodóknak. A missziótól azt várható el, hogy ott legyen azok között az emberek között, akik felé misszióznak. Izrael kint volt a nemzetek között. Vándorolt, ahogy Isten mondta, így elég közel került a nemzetekhez. Sőt volt olyan, amikor Isten megengedte, hogy nagy nemzetek leigázzák, s fogságba vigyék őket. Nem lehet azt mondani, hogy Dániel nem volt közel a leigázó nemzethez. Vagy Nehémiás, amikor az idegen király pohárnoka volt. Igen, Izrael vagy jószántából, vagy Isten elég határozott ráhatásának eredményeképpen közel került a nemzetekhez.

Zsoltárokat tanulmányoztam a héten. Többek között a 47.-et.

'A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) ' Zsoltárok 47:1-5

A Szent Sátor úgy volt kialakítva, a zsidók istentiszteleti helye, hogy a külső része arra szolgált, hogy onnan figyelhessék azok, akik nem mehettek közelebb, nem vehettek részt az istentisztelet szertartásában. Ezek a nemzetek képviselői a pogányok udvarában. S ott ezek az emberek az Istent magasztaló zsoltárokat hallgathattak, amelyek a cselekvő, szabadító Isten cselekedeteiről szóltak.

Mi értelme van ennek ma, a mi életünkben, a XXI. században?

Isten ma is cselekszik, bár ma nincs Szent Sátor, de Isten bennem lakozik, tehát ott, ahol vagyok, annak, akivel beszélek, el tudom mondani a cselekvő Istennek az életemben végrehajtott csodáit.

S te hogy vagy ezzel?