Rombold le, égesd fel!

’… Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.’ (1Ján 3,8/b)

Kövesd Krisztust! Építsd fel az életed, hogy az alkalmas legyen Krisztus gyakorlati követésére! – halljuk gyakran tanácsként lelkigondozó lelkészektől. Életvezetési tanácsként is ez hangzik el: növekedni kell, ha ma nem vagy több, mint tegnap, akkor nem építkeztél.

Olvasva az Ószövetséget, nagyon sok történetet olvasunk azzal kapcsolatban, mit is jelent, amikor az Ígéret földjére tesszük a lábunkat. Azt figyeltem meg, hogy ezek nem igazán az építkezésről szólnak.

A Józsué könyvében Jerikó elfoglalása. Isten parancsára hétszer körbejárják a várost. Semmi fegyverhasználat. Megtörténi a túra, s a falak leomlanak. Isten parancsa a város elfoglalása utánra:

’Amikor hetedszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: Kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell irtani a várost, az Úré az mindenestül! Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk.’ (Józs 6,16-17)

Érdekes: pusztíts el mindent!

Másik történet: Aj városának elfoglalása. A forgatókönyv majdnem ugyanaz. A vereség oka az, hogy Ákán visszatartott valamit az elpusztítandó holmik közül. Itt is pusztítani kell.

’Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony, vétkeztem az Úr, Izráel Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem: Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, kétszáz sekel ezüstöt és egy ötven sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban …’(Józs 7,20-21).

Aztán az újszövetségi gyülekezetben is van példa. Az efézusi gyülekezetben vagyunk.

’Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.’ (Csel 19,19-20)

Elégették azt, ami a régi életükhöz kötődött, az okkult praktikák istentiszteleti eszközeit elégetik. S utána növekedés áll be.

Mi az, amit el kell égessünk az életünkben ahhoz, hogy növekedési pályára álljunk?