A változások gyökere

  • Tegnap, amikor megtudtam mi történt, úgy éreztem, mintha egy szekér széna zúdult volna rám, mintha az összes bolygó rám rontott volna. – valami ilyesmit mondott annak idején, elnökké választása után Harry Truman, az USA egykori elnöke.

A vezetés nagy nyomást helyez az emberre, s erre nincs mindenki felkészülve. Sokan úgy gondolják, hogy amikor pozícióba kerülnek, akkor lesz elég bölcsességük arra, hogy a feladatot ellássák. Jakab apostol mondja:

"Drága testvéreim, nem sokan válnak tanítókká a gyülekezetben, mert a tanítványok szigorúbban fognak megítélni" (Jakab 3,1 nyers fordítás)

A "tanító az egyházban" mindenki, akit mások befolyásolására hívnak. Ugyanakkor aki tanít, annak bölcsességének kell lennie, mégpedig Istentől.

AKARSZ TANÍTVÁNYI VEZETŐVÉ VÁLNI, DE NINCS MEGFELELŐ KÉPZÉSED? SOK VEZETŐ - IGEN, MÉG A LELKIPÁSZTOROK IS - TANÍTVÁNYI KÉPZÉSRE VAN SZÜKSÉGÜK.

Minden vezetőnek tanítani kell, és a tanároknak mindannyian vezetniük kell. Amikor a keresztény vezetésre gondolok, azt gondolom, a tanítás, formális és informális. A tanárok erős vezetők a mi kultúránkban, nemcsak a gyülekezetek, zsinagógák, templomok, egyetemek és iskolák szentesített tanárai, hanem újságírók, újságírók és a fikció és a könyvek írói. Mindannyian játszanak szerepet. Jézus a tanítás erejéről beszélt. Egy kis gyermek jött hozzá, és beszélt a felelősségről, hogy a gyermek:

Ekkor Jézus odahívott egy gyermeket, odaállította közéjük, és így felelt: „Igazán mondom nektek: meg kell változzon a gondolkodásotok, hogy olyanok legyetek, mint egy gyermek, különben semmiképpen sem mehettek be Isten Királyságába. Ezért az lesz a legnagyobb Isten Királyságában, aki megalázkodik, és olyan lesz, mint ez a gyermek. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.” „Ezek a kicsinyek hisznek bennem, de jaj annak, aki miatt közülük akár csak egy is elveszíti a hitét! Jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és bedobnák a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. (Máté 18,2-6

Mi, mint vezetők, hajlandók vagyunk változtatni annak érdekében, hogy megtanuljuk, hogyan éljünk mások számára. „Ha valami olyanná akarsz válni, ami még soha nem volt, akkor olyan dolgokat kell tenned, amelyeket még soha nem tettél." Ismét Jézus a mi modellünk ebben. Amikor Isten emberré lett, úgy döntött, hogy kiirtja magából a jogokat és a kiváltságokat, hogy szolgáljon és éljen másokért.”