A jó vezető

Efézusiakhoz 6:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

Az ember állandó harcban van, de nem mindegy az, hogyan harcol. Emberek ellen, vagy a szellemvilág ellen. Cselekedetekre vagyunk rendelve, mégpedig jó cselekedetekre. Járhatunk ezekben, vagy ellene állhatunk ezeknek. Rajtunk áll, hogy az életünk merre tart, hogy mi történik körülöttünk, velünk. Sodródhatunk, s veszítünk, s állhatunk az élére a dolgoknak kezdeményezőként, s győzünk.

Akár vezető vagy, vagy csak „egyszerű” tanítvány, megszívlelendő az Isten Szava:

Rómaiakhoz 12:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Aki a biztatás és bátorítás ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket! Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel! Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát! Aki azt kapta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan!

Egyszerű tanítványként az a bíztatásom, hogy tudatosítsd, hogy a Mindenható Isten neked személyesen is ajándékokat adott. Senki sincs olyan, hogy bár tanítvány, de nem ajándékozta meg Isten. Használd az Istentől kapott ajándékaidat! Azzal az ajándékkal, amit kaptál, szolgálj. Állj harcban az ördöggel! Ne emberekkel harcolj, hanem az ellenséggel, a szellemi hatalmasságokkal!

Vezetőként az a bátorításom, hogy légy szorgalmas!

Mi fog történni körülötted? A te kezedben van. Tervezz, kérd el a terveidet Istentől, s szorgalmasan hajtsd végre a terveket! Tudd, hogy Isten veled van, Ő lesz segítségedre. Jézus Krisztus győztes Úr, s a győzelmében téged is részeltet.

Vezető: Jézus miatt győzz!