Beszélőviszony

Ezékiel 14:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Izráel vezetői közül néhányan eljöttek hozzám, és leültek velem szemben. Ekkor az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították fel, és ott imádják azokat. A bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után még ide jönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot?! Mit gondolsz, vajon megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek?

Gondolom azzal egyetértünk, hogy a bűn és a halál szoros összefüggésben van egymással… A bűn halált eredményez. A Mindenható tiltja a bálványimádást. De melyik az közölünk, aki bálványokat imádna? Nincsenek szobraink, képeink, amelyeket imádnánk?

Mai igénk a szív bálványairól beszél. Bálványok, melyek nem láthatók, de ott vannak a szívünkben, gyakran álmodozunk, s álmaink tárgya a szív bálványa.

A bálvány Isten és mimagunk közé ékelődik, akadályt képez, vagyis bűnné válik

A Mindenható Isten a szívünket akarja, azt akarja, hogy TELJES szívünkkel Őt szeressük. De ha az a szív már foglalt? A foglalt szívbe nem tud beköltözni Jézus. Megszűnik a beszélőviszony, nem tudunk kérni Tőle.

Tanácsom: ne engedd, hogy a szívedben Istent bármi, akár látható, akár láthatatlan bálvány helyettesítse. Álmodd Isten álmait! Az Általa számodra előre elkészített jócselekedeteket álmodd és cselekedd!