Az elköteleződés engedelmességgel jár

Mottó

Jézus mondja: Jn 6:38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem.

Mi az Úr Jézus elkötelezettségi mottója? Egyértelműen engedelmeskedni annak, aki őt elküldte a földre, a Mennyei Atyának.

Ennek az engedelmességnek van látható jele az Úr Jézus életében. Keresztelő Jánosnál bemerítkezik, kifejezve ezzel, hogy vállalja az Atya által rábízott feladatokat, küldetést.

Van a Bibliában egy történet, ami segíthet nekünk abban, hogy ráérezzünk az engedelmesség jó ízére:

Lukács 5,1-11 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

Vegyük észre a történetben az embert, aki dolgozik keményen. S eredménytelenül… Aki dolgozott már műszakban, ahol a 8 vagy 12 órát csontig végig kell dolgozni, az átérzi mit jelent az eredménytelenség. Az eredmény erőteljesen motiválja, buzdítja az embert.

Dolgoztam úgy, hogy a műszak vége felé derült ki, hogy valami minőségi kifogás miatt az abban a műszakban termelt darabokat ki kellett dobni. Ez azt jelentette, mintha abban a műszakban nem dolgoztunk volna. Nem termeltünk értéket.

Ez egy halász életében azt jelenti, hogy nincs produktív teljesítmény, nem tud a családjának mit adni enni.

S ekkor jön Jézus…

 

Gondolom küldött egy sms-t a halaknak, hogy legyenek szívesek befáradni a hálóba… Nem tudom milyen kommunikációs csatornát használt a halak felé, mindenesetre, amikor a szavára a halászok újra kivetették a hálót, akkor: annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.

Ha Jézus is benne van a munkában, akkor az nem terméketlen. Ha van engedelmesség, akkor van eredménye.

Péterék megtehették volna, hogy a szavaikat valóra váltsák: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Ha itt kiteszi a pontot a mondat végére, akkor hazamehettek volna azzal az érzéssel, hogy ma (sem) fogtunk semmit. Minek hajóztunk ki tulajdonképpen?

S bezsákoltak volna egy marha nagy frusztrációt. Minek élek valójában, semmi haszna az életemnek.

Ismertem olyan embert, aki még a munkanélküliségi jelenség kezdetén, amikor kirakták a munkahelyéről, s fölöslegesnek, s haszontalannak érezte az életét, egyszerűen öngyilkos lett. 

Ez az érzés egy ilyen érzés, lelkileg teljesen mélyre szántó, s kegyetlen gondolatokat hoz ki az emberből.

Péter viszont befejezte a mondatot: de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.

Jó döntés volt…

Pedig gondolom nagyon fáradt volt már… Biztosan fájt a lába, a háta… S nyilván a felesége is nagyon magányos volt odahaza… Lehet, hogy a gyerek is betegen feküdt otthon…

S akkor jön ez a Jézus, s túlórát kér…

S a túlórának most meg volt a haszna. Ez a két óra munka többet hozott a konyhára, mit az előző nyolc…!

De nem csak anyagi haszna volt.

Luk 5,8 Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Érdekes: a Mester előlép Uramnak. Jelentős változás!

Jézus nem csak eredményessé teszi a munkádat (áldások, gazdagság, egészség, bővölködés, prosperyti gospel), hanem egy egészséges önismeretre is eljuttat. Vele felismered, hogy ki is vagy valójában. Vele eljutsz a bűneid felismerésére. Vele eljutsz egy helyes értékrendre.

Vegyük észre: Péterék Jézus szavára megcsíptek az évtized üzletét, éppen beindult, felvirágzásnak indult a halász társas vállalkozás, s egy szó: - Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! -, s ők ott hagyták az aranyat tojó tyúkot, akarom mondani hajót, s: mindent otthagyva követték őt.

Ez a cselekmény látszólag nem normális. Otthagyni egy jól fizető állást, s beállni egy szektába…

Te milyen állapotban vagy? Önismeret rendben? Munkáddal el tudod tartani magadat, családodat? Értelmes dolog, amit csinálsz? Hatékony, termékeny?

Figyeld:

Mt 28:19-20 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Ma ezt mondja a mester!

Apropó: Jézus neked még csak mestered, vagy már urad?

Általmentél már azon a szemléletváltozáson, amin Péter a túlóra alatt átment?

Luk 5,10 Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!

Mi akadályoz abban, hogy engedelmeskedj az Úrnak?

Ámen

 

Kötelezd el magad… II

Milyen az a hétköznapi életben, amikor egy ember elkötelezi magát valamire?

Ha elkötelezett magad arra, hogy be jársz dolgozni akkor ez azt jelenti, hogy minden nap ugyanabban az időben fel kell kelni el kell végezni a reggeli teendőidet, felkerülni a buszra vonatra gépkocsira, amivel mész és elmenni dolgozni. A környezeted ebből azt fogja tapasztalni, hogy te egy megbízható ember vagy, akire lehet számítani.

Ha iskolába jársz, ugyanez a helyzet. Minden nap fel kell készülni a következő órákra, el kell készíteni a házi feladatot, meg kell tanulni a megtanulandókat. Ha ezt teszed, soha nem érhet meglepetés, soha nem ér váratlanul a számonkérés.

Az elköteleződés egy döntéssel kezdődik.

Kell egy időpont az életedben, amikor hozol egy döntést. Elhatározom, hogy ezentúl… ezt vagy azt megteszem, vagy mást pedig nem teszem meg.

Viszont ezzel a döntéssel nem fejeződik be a dolog!

Jn 15:9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

A megmaradás…

Róm 12:9/b ... Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,

Az elköteleződésedben akkor tudsz benne maradni, ha döntésedhez ragaszkodsz. Dönthetsz mellette és ellene. Lehetnek jó döntéseid… De ha nem vagy állhatatos, kitartó a döntésed mellett, akkor értelmetlen volt a döntést meghozni.

Istennek tetsző dolog a kitartás, az állhatatosság:

Gal 5:22 A Lélek gyümölcse pedig: … hűség,

A gyümölcs kifejlődése nem megy egyik pillanatról a másikra. Nagyon sok gyakorlás szükséges hozzá. Ez azt jelenti, hogy a jó dolog mellett el kell magad kötelezd: ma is és holnap is, és holnapután is eltökélten meg kell cselekedni a jót. Ha ezt teszed, szokásoddá válik. S ha szokássá vált, akkor ez a jellemed részévé lesz.

Ézs 26:3 Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.

Mit jelent az Úrban bízni? (Ez nem csak az Istenben való hitre vonatkozik. Ez része a mindennapjainknak is.)

Péld 3:5-8 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Te hogy állsz ezzel a bizalommal?

 

Kötelezd el magad …!

Készülök a Bibliaiskola következő kurzusára. Lukács missziói felfogása, Pál teológiája, különböző missziói elgondolások, a megváltozott társadalmi környezet, s az emberekhez vezető útja Istennek. Csak néhány kérdés abból a sokból, ami ebben a kurzusban felmerül.

Azon gondolkodom tanulás közben, hogy milyen tulajdonságokkal bír a keresztyén ember, amikor Isten harcmezöjére merészkedik? Van-e szüksége az embernek valami különleges jellemre ahhoz, hogy Isten harcosa, Isten tanítványa legyen? Van-e jelentősége a hétköznapi életben ezeknek a tulajdonságoknak? Könnyebb, esetleg nehezebb a keresztyén ember élete, ha ezekkel a jellemtulajdonsággal bír?

Hogyan lép be az Úr Jézus a földi küldetésébe?

Úgy is kérdezhetném, hogy hol kezdődik el az Úr Jézus megváltói „karrierje”?

Talán ott kezdődik a dolog, amikor:

Zsolt 14:2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

Isten kezdeményezi azt, hogy keresi az emberrel való közösséget. Ő az, aki ennek a közösségnek az akadályát el akarja hárítani az útból, s el is hárítja. Ő az, aki emberré lesz, s közel valóvá, emberközelivé válik azért, hogy Vele közösségben lehessünk. Az Ő neve Immánuel, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 1,23)

Megérkezik ide a földre, beleszületik egy családba, egy átlag alatti családba – nehogy az átlag alattiak kirekesztődjenek az Istennel való közösségből -, ragaszkodik földi szüleihez, de mindvégig készül arra, hogy teljesítse az Atya akaratát. 

Zsid 10:7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."

Elköteleződés

Teljesen elkötelezi magát erre a küldetésre. 

Hogyan történik ez?

Útkészítője, Keresztelő János hirdeti, hogy „elközelített a Mennyek országa, térjetek meg.” Megkereszteli az embereket, s az Úr Jézus beáll ebbe a sorba. Olvassuk:

Mt 3:13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

Mt 3:14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"

Mt 3:15 Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

Mi ennek a tartalma?

Tanúk előtt, ország-világ, menny és pokol előtt vállalja a halált, vállalja azt, hogy megváltsa az embert. Látták az emberek (nyilván voltak gondolataik), látta a menny (Isten válaszolt is erre a bemerítésre) és látta pokol is (az ördög is lereagálta ezt)

Isten válasza:

Mt 3:16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

Mt 3:17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

A pokol, az ördög válasza olvasható a 4. fejezetben, ahol kísértette, gyötörte.

Kedves Barátom!

Lehet, hogy már ismerkedsz a Biblia szavaival, Jézus és a tanítványok életével… Lehet, hogy erősen szimpatizálsz valamelyik keresztyén vallás tanításaival… Talán már kérted is Jézust, hogy legyen a te megváltód… (Elmondanám, hogy kérés nélkül is az, hiszen a világ bűneiért jött váltságul) Lehet, hogy el is hiszed, amit Jézus tanított…

Kérdés: elkötelezted-e már magad Jézusnak?

Elkötelezni magad annyit jelent, hogy megteszed azt, amit Jézus megtett a bemerítéskor: igent mondott Istennek arra, hogy cselekszi az akaratát.

Kedves Barátom!

Ha azzal vívódsz, hogy ezt hogyan tedd meg, kérdéseid, kétségeid vannak, s nem találod a választ, segítek. Írj a contact űrlapon keresztül, s válaszolok.

Ahhoz, hogy egy vonattal eljuss egy adott célpontba, fel kell szállni arra a vonatra. Ez ugyanígy van az Isten országával is, el kell kötelezd magad Őmellette, s ő hazavisz, ahogy megígérte.

Kérlek, ne habozz! Írj!

Isten áldjon

Shalom a lechem – Békesség nektek!

Shalom a lechem – Békesség nektek!

Jn 20:19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!"

Jn 20:20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.

Jn 20:21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."

Jn 20:22 Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!

Jn 20:23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."

Gyülekezeteinkben elkezdődtek a hálaadónapi ünnepségek, ez az ősz időszaknak a programja. Ilyenkor megyünk a gyülekezetekbe, egyik meghívás a másik után, s ünnepelünk, hálásak vagyunk. Elmondjuk egymásnak azt, hogy miért vagyunk az elmúlt évben hálásak a Mindenhatónak.

Különböző szituációban élő emberekkel beszéltem az elmúlt időszakban, mondjuk félévben. Ismerem az élethelyzeteiket. A magunk élethelyzetét is idesorolom. Mondanék egy-két ilyen szituációt – elsősorban családom életéből -. Március végével megszűnt a munkaviszonyom, s a mai napig nem találtam magamnak állást. Az árfolyamproblémák miatt meglévő hitelünk komoly fennakadásokat okoznak. Emberekben próbáltunk bízni, s a megszolgált bizalom helyett megrágalmazásban volt részem. S lehetne folytatni ezt a sort.

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen év után miért adjak hálát… Számoljak be arról, hogy ezekben az élethelyzetekben időnként aggodalom fog el, s mondjam el azt, hogy az aggodalom tulajdonképpen a Mindenhatóban való bizalmatlanság? Ez igaz a maga helyén, de semmi köze a hálaadáshoz.

Olvasom az Isten Igéjét, s közte a fenti igéket is… Olvasom, azt, hogy a teljesen beparázott, kétségbeesett tanítványokat megszólítja: Shalom a lechem!

Mi van ebben a kifejezésben, ami helyre tudja tenni az embert? Békesség nektek, vagy másként fordítva: Legyen teljes a békességetek!

A fenti szakaszban attól a ténytől lett a tanítványoknak békességük, hogy látták mesterüket a halálból feltámadva. S ott van a bátorítás is: Küldelek benneteket! Ha megbocsátjátok a bűnöket, a tietek is megbocsátott lesz!

Mi ebben olyan extra: megbocsátani a bűnöket? Békességet kapni úgy lehet, hogy megbékélek Istennel, s megbékélek emberekkel.

2Kor 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

2Kor 5:18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

2Kor 5:19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

2Kor 5:20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!

Igen, Krisztus a mi békességünk! A békességünk, aki megbocsátotta a bűneinket. Igen Ő megbocsátott, s küld bennünket, követségbe rávenni az embereket azzal, hogy béküljenek meg Istennel.

Mikor tudok Istennek megbékéltnek lenni?

Ha felismerem Isten szavából, hogy a magam teljesítményéből képtelen vagyok megszolgálni az üdvösségért, a bűnbocsánatért, ha felismerem azt, hogy Isten egyszülött Fia meghalt a világért (énértem), hogy el ne vesszek. Ez nem az én teljesítményem, hanem a Mindenható megelőlegező kegyelme.

Róm 5:8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

S az én dolgom ezek után nem más, mint a hála. Köszönöm Istenem, hogy bűneim megbocsátást nyertek a Te kegyelmedből.