Ezek a mai gyerekek…! II.

Folytatás

Keressük a gyermekeink negatív hozzáállású viselkedésének lehetséges okait.

Előzőleg azt néztük meg, hogy kik lehetnek hatással gyermekeinkre. Szülőn kívül ott az iskola, s értjük – gondolom -, hogy sok más is szóba jöhet itt, aki félreviszi gyermekeinket.

A szülők példaadása alapvető!

Csak egy-két rendező kérdés…

Gyülekezetbe járó, gyakorló keresztyének vagyunk-e? Mennyire épült be a család életébe a tisztelet? Itt nem gyermek kontra szülő vonatkozásában mondom, hanem abban a vonatkozásban, hogy anya tisztelte-e apát?

Sajnos keresztyén családokat is érint ez a probléma. Apa zsarnokoskodik (tovább…)

Szókimondó szövegek

Mózes: A fáraó fogadott fiaként felnőve egyik nap rádöbben héber származására. Öntudatra ébredését követően azonosult népe  rabszolgasorsával, amint meglátott egy egyiptomi munkafelügyelőt egy éppen dolgozó honfitársát ütlegelni. Hirtelen patriotizmusától feltüzelve agyoncsapta az egyiptomit és elásta. Később ő vezette ki a zsidókat Egyiptomból.

Dávid: Izrael királyaként egy nap erkélyéről a szokásos panorámában gyönyörködve egy hibátlan és meztelen fürdőző női testen akadt meg a tekintete. A hölgyet megkívánta, magához rendelte és magáévá is tette. Együttlétük gyümölcsözőnek bizonyult, így a hazaérkező férj, aki katonaként a beosztottja volt, zavarónak bizonyult. Dávid a következő csatában a legelső sorba állíttatta - biztos, ami biztos. Később Dávid vérvonalába született be a Szabadító.

Pál: Buzgó, sőt, fanatikus zsidóként a Jézust követők szektájának esküdt ellensége volt - börtönöket töltött meg keresztényekkel. Valószínűleg több gyilkosság és kínzások sora is köthető a nevéhez, jelen volt István kivégzésénél is. Egyik ilyen keresztényüldöző utazása során, amikor éppen a damaszkuszi keresztények ellen vonult, érte az isteni hívás. Később ő hozta el a kereszténységet Európába és a legtöbb újszövetségi levél is tőle származik.

A Biblia nagy részét gyilkosok írták.

Azért ez erős. De persze vagány is! A Szent Könyvet?? Gyilkosok??? Ez az Isten engem is érdekel! Lehet, hogy nem pont úgy működik az Isten&erkölcs&megbocsátás kapcsolat, mint ahogy azt néha elképzeljük? Nem mindegy, hogy a mi képzeletünk alakítja a Bibliát, vagy a Biblia alakítja a mi képzeletünket. Ez az Isten még a gyilkosoknak is megbocsát, a gyilkosokat is szereti, sőt, elhívja és még használja is őket a terveiben. Olyan Isten Ő, aki nem akkor fordul felém, ha már elég erkölcsös vagyok, hanem akkor, ha belátom, hogy nem vagyok elég erkölcsös.

Mózes, Dávid és Pál élete…

…BÁTORÍTÁS, ha azt gondolom Isten engem nem szerethet.

…BÁTORÍTÁS, ha azt gondolom Isten engem nem használhat.

(Forrás: http://utonzaborszkydaviddal.tumblr.com/post/89484133478/szokimondo-szovegek)

Ma van az üdvösség napja…?

Sok keresztény „jobb időkre” vár az evangélizáláshoz, pedig az idők csak egyre rosszabbak lesznek. „Ma van az üdvösség napja.” Mindig a ma a legalkalmasabb.

A Szent Szellem soha nincs szabadságon. Sokan örökké csak készülnek az evangélizációra, pedig a legjobb módja a felkészülésnek, ha elkezdjük tenni.

A „hogyan evangélizáljunk” típusú konferenciák és előadások hasznosak lehetnek, de túl gyakran csak a fejbeli tudást növelik a hallgatókban, és nem a lélekmentés tüzét gerjesztik fel. Túl sok időt töltenek azzal, hogy megtanulják, hogyan evangélizáljanak, és nem marad idejük arra, hogy elkezdjék. Az elménk trenírozásával egyetlen darabka missziós földet sem szántunk fel.

Jézus soha nem sietett, de mindig aktív volt. Azt mondta, addig kell hirdetnie az Isten országát, „amíg tart a nappal, mert ha eljön az éjszaka, már senki nem tud munkálkodni” (János 9,4).

Legyetek áldottak!

REINHARD BONNKE

 

Milyen igaz…

Az evangélium olyan, mint a levegővétel - ha úgy döntesz, hogy nem veszel, abba belehalsz. Mindenkinek joga van a választásra, de a lehetőségeink meglehetősen korlátozottak - élet vagy halál.

Tömegek gondolják úgy, hogy találtak alternatívát: agykontroll, meditáció, Buddhizmus, New Age, gyógyító kultuszok, viszont ezek nem adnak választ a bűn megnyomorító erejére, és nem tudnak felszabadítani a bűntudat alól.

Az embereknek nem alternatívákra, hanem megváltásra van szükségük, és ERRE EGYEDÜL JÉZUS KÉPES! Szabad vagy bárhol keresgélni, de más Megváltó nincsen. Igen, ő Jézus, egyedül Jézus.

REINHARD BONNKE

 

A két csoda

Két csoda van. Az egyik az, ami értünk, a másik az, ami bennünk történt. Az első csodát a Fiú tette, a másodikat a Lélek. Mindkettőt az Atya küldte. Amit a Lélek tett, része a Fiú munkájának, de különbözik tőle.

Az első csoda az, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy magára vegye először emberségünket, majd bűneinket.

A második csoda az, amikor a Lélek megelevenítő munkája által mindez lenyűgöző igazsággá válik a számunkra.

Az első csoda által Krisztus Megváltónkká lett, de csak a második csoda révén ragyog fel előttünk Krisztus arcán Isten dicsősége. Az első csoda a sötétséget oszlatja el, a második a vakságot veszi el. Az első csoda nélkül hiába történne a második, a sötétben nem látnánk továbbra sem. A második csoda nélkül azonban a világosságnak sincs haszna.

Ezekben a napokban sokan a második csoda nélkül ünneplik az elsőt. Nem csoda, hogy a kezükben a csoda eltorzul. Mi, akik átéltük a második csodát is, és látunk, tegyünk bizonyságot arról, hogy Krisztussal valóban az igazi világosság jött el. És minden alkalommal imádkozzunk a második csodáért, hogy az ő szemeik is megnyíljanak!

Forrás: Szabados Ádám

 

Ki vagy te valójában?

Anthony de Mello nyomán

"A kómában fekvő asszony haldoklott. Hirtelen az volt az érzése, hogy felvitték az égbe, és ott állt a bírói szék előtt.

- Ki vagy te? - kérdezte egy hang.

- A polgármester felesége - válaszolta.

- Nem azt kérdeztem, hogy kinek a felesége vagy, hanem azt, hogy ki vagy.

- Négy gyermek anyja.

- Nem azt kérdeztem, hogy kinek az anyja vagy, hanem, hogy ki vagy.

- Tanítónő vagyok.

- Nem a foglalkozásod kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy.

És ez így ment tovább. Bármit is válaszolt, úgy tűnt, hogy nem a megfelelő választ adta arra a kérdésre, hogy ki is ő.

- Keresztény vagyok.

- Nem a vallásodat kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy te.

- Én az vagyok, aki mindennap a templomba ment, és mindig segítette a szegényeket és a rászorulókat.

- Nem azt kérdeztem, hogy mit tettél, hanem hogy ki vagy.

Végül is megbukott a vizsgán, mert visszaküldték a földre. Amikor felgyógyult betegségéből, elhatározta, hogy utánajár, ki is ő. És ez nagyon megváltoztatta az életét."

 

Most akkor cenzúra, vagy nem?

Két cikk került a szemem elé. Talán nem véletlen, hogy a kettő szorosan összefügg...

  • Cenzúrázták Esterházyt: az MTVA elnézést kér

 Az MTVA vizsgálatot rendelt el, és elnézést kér Esterházy Pétertől, amiért az MR1-Kossuth Rádió Trendidők című műsorában az író kulturális ajánlójában kivágták a Nemzeti Színház előadásáról szóló részt. Az MTVA-nál egyben visszautasítják, hogy cenzúráról lenne szó.

Forrás: hvg.hu

...s a másik

  • Cenzúra

A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információ-szűrést nevezzük cenzúrának (amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti), tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság elöli mindenfajta elzárását szokás (sokszor vitatható helyességgel) cenzúrának nevezni....

Forrás: Wikipedia

 

Nem éri meg magyarnak születni

Svájcba, Ausztráliába vagy Norvégiába éri meg születnünk - állítja az Economist Intelligence Unit egyik friss felmérése, ami az országok jövőbeli helyzetét vizsgálta aszerint, milyen lehetőségei lesznek felnőttkorában egy ma megszülető gyereknek. Magyarország - holtversenyben Horvátországgal - a 46-ik helyen áll, míg a legkevesebb esélye a boldogulásra egy Nigériába született gyereknek van.

Forrás: origo.hu

Nem szabad bedőlni ilyen mutatóknak akkor, amikor Isten gyermekének örökségéről azt olvassuk:

1Pét 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,

1Pét 1:4 arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.

Bátorításul, így 2013 év elején különösen aktuális:

Mt 6:33  Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek (anyagiak)mind megadatnak néktek.