Bizalom Istenben

'Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. ' Példabeszédek 3:5-6

Dániel történetéből prédikáltam az elmúlt hetekben. Ő kész volt beugrani a tüzes kemencébe, akkor, amikor arra kényszerítették, hogy az élő Istenen kívül más előtt hódoljon. Hitte, hogy Isten a tüzes kemencéből is ki tudja őt menteni.

'De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál! ' Dániel 3:18

Van-e nekem ekkora (tovább…)

A lejáratott szó

Különböző emberek vesznek bennünket körül. Vannak olyanok, akikkel szívesen vagyunk. Vagy ő szívesen van velünk. Azt mondjuk, hogy szeretjük őket, s ők is szeretnek minket.

Egy-két ismerősöm igyekszik nem túl kerülni hozzám, tartózkodó, kifejezi a viselkedésével, hogy nem kér a társaságomból, nem szeretne közös programot. Persze azt mondja, hogy mennyire szeret… Egy idő után ez a szó ezeknek az embereknek a szájából lejáratott szóvá válik. (tovább…)

Egyszerű szolgálat

A bibliaiskolai képzés következő kurzusára készülök. Szolgálat az Ószövetségben. Istennek van egy zseniális terve az emberiség megmentésére. S hozzárendel egy népet, aki eszköze lesz ennek a feladatnak. Igen, a zsidók azok, akik a nemzetek között jelen vannak, s képviselik Istent. Ma az a vád éri a zsidókat keresztyének által is, (tovább…)

Jó úton a depresszió felé

Mottó:

"Meddig tart ez, URam? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?" Zsoltárok 13:2
Bizonyára nem ismeretlen előtted ez a kérdés Kedves Olvasóm… Elég gyakran előfordul, hogy terveink közül valami nem sikerül, vagy éppen valaki megbánt. Olyan is előfordul, hogy tőlünk független (tovább…)

Mi az előbbvaló?

Alapige
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." Zsidók 13:14

Családod életében mi a fontosabb: a földi múlandó város, a karrier, a nagy ház, a szuper kocsi, a gondolatra működő hifi berendezés, vagy a mennyei város, az Isten országa?

Mi a különbség a kettő között?

Az egyik itt marad, s elporlad, megemészti a moly, s a rozsda, s elfelejtik velünk együtt, ha ez az életünk alapértéke. S a másik? Isten (tovább…)

Isten az édesapa

Alapige
"Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk…" 1János 3:1/a

Végig gondoltad-e már azt, hogy Isten gyermeke vagy? Ugye milyen jó érzés ez a tudat? Nem akárki vagy, hanem a Mindenható Isten gyermeke.

De vajon az, aki a társad a házasságban, társad a gyülekezetben, ő kicsoda? Igen, ő is Isten gyermeke…

S kérdezed magadban, arról beszélek arról a léhűtőről, aki (tovább…)

NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN! 4.

…Táplálkozni az Igével.

Megtanulandó:

Mik 7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.

Ebben a szakaszban Isten kegyelméről olvasunk. Neki abban telik kedve, hogy kegyelmezzen. A Bibliában olvassuk az Isten munkájáról:

1Móz 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Elmélkedj azon, hogy mit (tovább…)

NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN! 3.

…Táplálkozni az Igével.

Megtanulandó:

Zsolt 103:9-13 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
 1. Milyen tulajdonságait fedezzük fel Istennek?

  1. A „nem tart haragja örökké” kifejezés alatt mit értesz? Tíz év? Húsz év? Meddig tarthat az Ő haragja?
  2. A bűneink szerinti fizetségre Pál apostol hoz egy példát:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, …

  1. Az alap igeszakaszt olvasva milyen büntetést eszelt ki az Isten az embernek?
 1. A személyes életünkben azonosítsuk be Isten cselekedeteit, amit itt olvastunk!

 2. Magasztaljuk Istent cselekedeteiért!

 3. Tanuld meg, memorizáld az igeverset!

Ha végrehajtottad ezt a lelki gyakorlatot, kérlek küldj nekem egy üzenetet! Használd az üzenetküldő űrlapot, (a facebookon az üzenetpanelt)

Isten áldjon!

NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN! 2.

…Táplálkozni az Igével.

Megtanulandó!

(Zsolt 103:2-5 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

A mai napon olvasott igevers Istenünk jóságáról, cselekedeteiről szól.

 1. Keresd ki az Igében mi az, amit Isten cselekszik!

A te személyes életedben azonosítsd be azokat a pontokat, amikor Isten ezeket cselekedte!

 1. Adj hálát Istennek ezekért, magasztald, imádd Őt ezekért a cselekedeteiért!

  1. Az imádkozásnak ebben a szakaszában csak arra koncentrálj, hogy Istent imádd.
 2. Tanuld meg, memorizáld az igeverset!

A nap folyamán, amikor van pár percnyi szabadidőd, akkor próbálj az Ige körül gondolkodni (gondolkodj arról éjjel és nappal).

Ha végrehajtottad ezt a lelki gyakorlatot, kérlek küldj nekem egy üzenetet! Használd az üzenetküldő űrlapot, (a facebookon az üzenetpanelt)

Isten áldjon!

 

NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN 1.

… Táplálkozás az Igével

Mottó:

ApCsel 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

Nagyon sok keresztény, aki valamikor találkozott Jézus Krisztus keresztjével, megreked azon a szinten, amikor megtért. Nagyszerű dolog: Isten megbékélt velem Jézus Krisztusban, s kész.

A Mindenható Isten egy növekedést szánt nekünk. Növekedni, pontosabban a növekedésben közreműködni a mi feladatunk, s felelősségünk. Hogyan?

Amikor az első pünkösdkor megtér háromezer ember, a folytatásban azt olvassuk, hogy ők kitartóak voltak valamiben. Tanultak Isten Igéjéből. Ez az apostoli tanítás.

Táplálkozni az Isten Igéjéből

Ahhoz, hogy ez megtörténjen az Isten Igéjét:

 1. Hallgatni kell
 2. Olvasni kell
 3. Meg kell tanulni.

Ha ezeket nem tesszük, akkor lelkünk-szellemünk elsorvad. Megmaradunk csecsemő szinten.

Egy korábbi cikkben Isten tanácsát már olvashattuk. Ismételjük ezt át!

Gondolkodj el!

 1. Isten Igéjét hallgatni. Mikor, milyen időközönként, hol teszed ezt?
 2. Milyen gyakran olvasod Isten Igéjét? Tehetnéd ezt naponta?
 3. Tanulod-e, memorizálod-e Isten Igéjét?

Határozd el!

 1. Minden héten legalább egyszer meghallgatsz egy igehirdetést. A gyülekezetben ezt kézenfekvően megteheted.
 2. Naponta olvass egy szakaszt a Bibliából! Tedd ezt lehetőleg reggel, napindításnak!
 3. Mindennap tanulj meg, memorizálj egy igeverset! Tanuld meg könyv nélkül! Ismételd át azokat, amelyeket korábban tanultál?