Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 3.

… a hűséges Isten

Mottó:

"Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól." Zsoltárok 91:3-6

Ez a világ tele van félelmekkel. Egy ismerősöm éjszaka nem mer kimenni (tovább…)

Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 2.

…embereken keresztül

Mottó:

"legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját." 1Péter 5:2-4

A Mindenható Isten ma, a XXI. században is cselekszik az ember életében. Ő az, aki „… hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült." Zsidók 1:3

Személyes cselekedetén túlmenően tapasztalhatjuk azt is, (tovább…)

Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett

…személyesen

Mottó

"Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké." Józsué 4:6-7

A Bibliában nagyon sok sztorit olvasunk arról, hogy Isten valami csodálatos módon megszabadította az ő népét.

Rohanó életünkben gyakran elgondolkodunk azon, hogy ma, (tovább…)

Kire támaszkodhatok?

Mottó:
Zsolt 25:4 -8 Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
Dávid, aki e zsoltárt írta gyakorta volt nehéz helyzetben, sokszor még az élete is veszélyben forgott, amikor Saul király elméje elborult, s üldözni kezdte. Miért? – kérdezhetjük (tovább…)

A Föld újra felosztása

Mottó:

Zsolt 24:1-2 Dávid zsoltára. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon.
A magyar Országgyűlés rendkívüli ülésén szavazta meg a Lex Csicska néven elhíresült törvénycsomagját. Nagyon nem érdekel a törvény tartalma, de a kisugárzása annál inkább. Az keverte fel a port, hogy a hatalmon lévő párt meg akarta akadályozni – s sikerült is ez -, hogy az ellenzéki vetélytárs ne juthasson plakáthelyekhez. Nyilván vannak ennek még finomabb részletei is, de ez nem érdekes. (tovább…)