Lassulj le és átváltozol

'Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. ' 2Korinthus 3:18

Gyakorta szembesülünk az instant élet problémájával. Ezt sugallja számunkra a média a reklámokon keresztül, s ez gyakran erősebben, hangosabban szól, mint Isten igéjének a hatása. (tovább…)

Ezek a mai gyerekek…! III.

Folytatás...
Folytassuk a gondolkodást „ezekről a mai gyerekekről”…! Vagy inkább a mai szülőkről? Döntse el ki-ki, melyiket szeretné… Én mindenesetre egy igei gondolatot hozok:
"És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban." Ésaiás 32:17-18
Kiemeltem itt a „nyugalom” és a „biztonság” szavakat… Kérdezheti a kedves Olvasó, hogy is jön a gyermeknevelés a biztonsághoz és a nyugalomhoz? A válasz egyszerű: (tovább…)

Jó úton a depresszió felé

Mottó:

"Meddig tart ez, URam? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?" Zsoltárok 13:2
Bizonyára nem ismeretlen előtted ez a kérdés Kedves Olvasóm… Elég gyakran előfordul, hogy terveink közül valami nem sikerül, vagy éppen valaki megbánt. Olyan is előfordul, hogy tőlünk független (tovább…)

Válaszd külön!

A mai olvasmány: 4Móz 8:1-9:14, 3Móz 1:1-3:17

A mai napon két sarkalatos kérdés kerül tárgyalásra:
  • a léviták helyzete
  • az áldozatbemutatás rendje.

A léviták helyzete

4Móz 8:14 Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek.
(tovább…)

Az áldozati ajándékok

Ma az éves bibliaolvasó vezérfonal szerint a 4. Mózes 7. fejezetét olvastuk.

Elmélkedésre ajánlom a következőket:

A kijelölt tartalom a Szent Sátor felszentelésének időszakáról szól. Egy részletes, mintegy únos-untalan felsorolás arról, hogy a nép milyen ajándékot adott át a lévitáknak a Szent Sátorban történő szolgálathoz. Miért van benne a Bibliában ez a felsorolás? Szinte ugyanazok az ajándékok felsorolva, és név szerint? Miért? (tovább…)

Atyámfia?

"Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz?" (Mal.2,10)

Kikopott a mindennapi szóhasználatból az atyámfia megnevezés. Talán fellelhető még az egyházi körökben, de ha a hivatalos levelet így írjuk alá, hogy "atyafiúi köszöntéssel", akkor már azzal számolhatunk, hogy maradinak titulálnak. Pedig az "atyámfia" megnevezés pontosan azt jelenti, hogy az én személyes atyámnak a fia az illető, tehát testvérem, mégpedig nem vérségi fokon, hanem olyan meghatározással, amit a János evangéliumának első részében olvasunk. A mennyei Atyának a fia ő is. Ha nyelvileg nem is alkalmazzuk, el kellene ezen gondolkodni. Hogyan viszonyuljak a másik emberhez Isten szerint? Egyetemes imahét kezdődik. Rengeteg kérdés feszül egymásnak. Nehéz az ökumenizmus. Mindenkinek külön-külön igaza van. Át tudunk-e lépni ezen a héten az általunk emelt határokon? Meglátjuk-e a másikban a testvért? Ő az atyánkfia. Ne legyünk bölcsebbek az Írásnál. Szeressünk, és legyünk hűségesek a közös Teremtőnkhöz. Ámen.

Forrás: Isten szava hozzánk

Egy börtönlátogatás apropóján

Bejárok egy fegyintézetbe lelkigondozni. Legalábbis néhanapján… Ez azt jelenti, hogy ritkábban, mint valójában kellene. Az általános benyomás benn a „házban”… Zaj, türelmetlenség. Mind a fogvatartottak részéről (azt valahogy megértem), de a fegyőrök részéről is (ha belegondolok azt is)… A fogvatartottnak minden azonnal kell. Ha fürödni szeretne munka után azt is azonnal. Ha fáj a feje, a gyógyszer is azonnal kell… Miért ez olyan feltűnő? Mi idekinn nem ugyanígy vagyunk ezzel? (tovább…)