Kitartás a próbákban

Könnyedén elcsüggedünk, amikor valami nem sikerül, kudarcot vallunk valamiben, vagy valaki vagy valami miatt szenvedünk. A saját vagy hozzátartozónk betegsége miatt teljesen elcsüggedünk, készek vagyunk akár a depresszióba is lesüllyedni.

Az Úr Jézus a földi életében élhette meg kudarcként, hogy nem hallgatnak rá, esetleg (tovább…)

Beszélőviszony

Ezékiel 14:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Izráel vezetői közül néhányan eljöttek hozzám, és leültek velem szemben. Ekkor az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították fel, és ott imádják azokat. A bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után még ide jönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot?! Mit gondolsz, vajon megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek?

Gondolom azzal egyetértünk, hogy a bűn és a halál szoros összefüggésben van egymással… A bűn halált eredményez. A Mindenható tiltja a bálványimádást. De melyik az közölünk, aki bálványokat imádna? Nincsenek szobraink, képeink, amelyeket imádnánk?

Mai igénk a szív bálványairól beszél. Bálványok, melyek nem láthatók, de ott vannak a szívünkben, gyakran álmodozunk, s álmaink tárgya a szív bálványa.

A bálvány Isten és mimagunk közé ékelődik, akadályt képez, vagyis bűnné válik

A Mindenható Isten a szívünket akarja, azt akarja, hogy TELJES szívünkkel Őt szeressük. De ha az a szív már foglalt? A foglalt szívbe nem tud beköltözni Jézus. Megszűnik a beszélőviszony, nem tudunk kérni Tőle.

Tanácsom: ne engedd, hogy a szívedben Istent bármi, akár látható, akár láthatatlan bálvány helyettesítse. Álmodd Isten álmait! Az Általa számodra előre elkészített jócselekedeteket álmodd és cselekedd!

A jó vezető

Efézusiakhoz 6:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

(tovább…)

Dániel és a tüzes kemence

A Komáromi Baptista Gyülekezetben szolgáltam 2018. június 17-én. Alapige a Dániel 3 volt.  Hogyan lehetett győztes Dániel? Mit tett előtte? Ezekről a kérdésekről elmélkedtem. A tanítás meghallgatható ezen a lejátszón:

Lassulj le és átváltozol

'Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. ' 2Korinthus 3:18

Gyakorta szembesülünk az instant élet problémájával. Ezt sugallja számunkra a média a reklámokon keresztül, s ez gyakran erősebben, hangosabban szól, mint Isten igéjének a hatása. (tovább…)