Itt az önvizsgálat ideje!

Valami befejeződik, s más pedig elkezdődik. Úgy érzem magam, mint egy gépkocsi, amely alacsony sebességfokozatba van kapcsolva, a gázpedált nyomja a vezető, s a fordulatszám már vagy hatezernél jár. Ideje lenne levenni a lábat a gázpedálról, s engedni, hogy a motor pihenjen egy kicsit. Utána pedig egy jól megválasztott fokozatba kapcsolva hatékonyabb lenne a kocsi működése. (tovább…)

Igaz, vagy bűnös?

Készülünk a nagypéntekre, húsvétra... Nagypénteken a Komáromi Baptista Gyülekezetben fogok szolgálni. Foglalkoztatnak kérdések, vannak dolgok, amiben sziklaszilárdan állok, míg másokban bizonytalan vagyok. Teljesen biztos vagyok abban, hogy szolgálatom alapja (tovább…)

Elbeszélünk egymás mellett?

A címben szereplő jelenség egy gyakori, talán mindennapos jelenség a kommunikációban. A politikában látjuk, hogy kormánypárt és ellenzék beszél egy problémáról. Egyszerre. S nincs találkozási pontja a két információnak. Természetesen egyik információ sem jut el a hallgatóhoz. A Bibliában is található ilyen egymás mellett elbeszélős jelenség. Néz (tovább…)

Milyen az én Krisztusom? -2

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok 16:11 RÚF
Az én Krisztusom nem egy statikus Krisztus. Nem csak arról szól az Ő műve,hogy megszerezte számomra a mennyei útlevelet,hanem sokkal többről. (tovább…)

Milyen az én Krisztusom? – 1

Zsolt 16:10-11Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Reménységem alapigéi ezek. Tíz éves voltam, amikor a nagymamát eltemettük. Nagy trauma volt. Nem azért feltétlenül, mert nagyon szerettem, (tovább…)

Válaszd külön!

A mai olvasmány: 4Móz 8:1-9:14, 3Móz 1:1-3:17

A mai napon két sarkalatos kérdés kerül tárgyalásra:
  • a léviták helyzete
  • az áldozatbemutatás rendje.

A léviták helyzete

4Móz 8:14 Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek.
(tovább…)

Az áldozati ajándékok

Ma az éves bibliaolvasó vezérfonal szerint a 4. Mózes 7. fejezetét olvastuk.

Elmélkedésre ajánlom a következőket:

A kijelölt tartalom a Szent Sátor felszentelésének időszakáról szól. Egy részletes, mintegy únos-untalan felsorolás arról, hogy a nép milyen ajándékot adott át a lévitáknak a Szent Sátorban történő szolgálathoz. Miért van benne a Bibliában ez a felsorolás? Szinte ugyanazok az ajándékok felsorolva, és név szerint? Miért? (tovább…)

Kié is a gyülekezet?

Virtuális közösségünkben az elmúlt néhány hétben a gyülekezet körül folyik az elmélkedés. Kié a gyülekezet, kell-e nekem oda járni, mi van, ha járok, s mi van, ha nem járok? Szóval benne vagyunk rendesen… Találtam egy kedves kis történetet a Jézus-történetek között. Tömény történet, mind mindegyik, amelyik Jézussal közvetlen kapcsolatban van. Néhány dolgot jó, ha megértünk belőle. (tovább…)

Atyámfia?

"Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz?" (Mal.2,10)

Kikopott a mindennapi szóhasználatból az atyámfia megnevezés. Talán fellelhető még az egyházi körökben, de ha a hivatalos levelet így írjuk alá, hogy "atyafiúi köszöntéssel", akkor már azzal számolhatunk, hogy maradinak titulálnak. Pedig az "atyámfia" megnevezés pontosan azt jelenti, hogy az én személyes atyámnak a fia az illető, tehát testvérem, mégpedig nem vérségi fokon, hanem olyan meghatározással, amit a János evangéliumának első részében olvasunk. A mennyei Atyának a fia ő is. Ha nyelvileg nem is alkalmazzuk, el kellene ezen gondolkodni. Hogyan viszonyuljak a másik emberhez Isten szerint? Egyetemes imahét kezdődik. Rengeteg kérdés feszül egymásnak. Nehéz az ökumenizmus. Mindenkinek külön-külön igaza van. Át tudunk-e lépni ezen a héten az általunk emelt határokon? Meglátjuk-e a másikban a testvért? Ő az atyánkfia. Ne legyünk bölcsebbek az Írásnál. Szeressünk, és legyünk hűségesek a közös Teremtőnkhöz. Ámen.

Forrás: Isten szava hozzánk