node

Kősziklánk örökké!

Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén: Erős a várunk, mert az Örökkévaló szabadítása annak kőfala és bástyája! Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igazságos nép, amely hűséges maradt Istenéhez! Megőrzöd őket teljes békességben, mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!  Bízzatok hát benne örökké, mert Jah Jahve a Kősziklánk örökké! (Ésaiás 26,1-14)

(tovább…)

A változások gyökere

  • Tegnap, amikor megtudtam mi történt, úgy éreztem, mintha egy szekér széna zúdult volna rám, mintha az összes bolygó rám rontott volna. – valami ilyesmit mondott annak idején, elnökké választása után Harry Truman, az USA egykori elnöke.
(tovább…)

Megújul minden nap

'Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. ' 2Korinthus 4:16

Nagyon szeretem ezt az igét. Főleg, amikor „leengedek”. Amikor csüggedés vesz erőt rajtam.

Az utóbbi időben nagy nyomást érzek megamon. Azt érzem, hogy az egészségem mintha megtört volna. Szóval nem vagyok a régi. Fáj a hátam, a derekam. No, nem halálos betegség ez, de így kell dolgozzak nap, mint nap. S azt érzékelem, hogy nem tudok úgy teljesíteni, mint egy fiatal. Érzem körülöttem a kritikát.

Pál apostol, amikor e sorokat leírta, voltak csüggedésre adó okok. Ebben a részben beszámol szorongattatásokról, üldözésekről, még meg is verték, sőt meg is kövezték. Minden oka meg volt rá, hogy elcsüggedjen, kétségbe essen…

Erre ő leírja, hogy nem csüggedünk!

A külső, fizikai test amortizálódhat, lehet beteg, lehet az embernek fájdalma, még ágynak is eshet. Benne van abban a bizonyos pakliban.

A belső ember, amely Istennel van kapcsolatban napról napra megújul. Pál hitt ebben az ígéretben, s én is hiszek. Hiszem, hogy az erőmet Isten újítja meg napról-napra. Nekem csak bíznom kell benne. Bízni abban, hogy bármilyen veszedelmen Isten keresztül visz. Ez azt jelenti, hogy azt, amit most magam előtt látok, az egyszer csak mögöttem lesz. Mögöttem úgy, hogy már nem fáj, mert túl leszek rajta.

Nem csüggedek, mert Istenben bízom. Nem csüggedek, mert Ő megsegít.

Kitartás a próbákban

Könnyedén elcsüggedünk, amikor valami nem sikerül, kudarcot vallunk valamiben, vagy valaki vagy valami miatt szenvedünk. A saját vagy hozzátartozónk betegsége miatt teljesen elcsüggedünk, készek vagyunk akár a depresszióba is lesüllyedni.

Az Úr Jézus a földi életében élhette meg kudarcként, hogy nem hallgatnak rá, esetleg elárulják? Bizonyára igen. Persze könnyű volt neki, hisz Ő Isten. – gondolhatod. Gondolj bele: Ő Isten volt, de teljesen ember volt, s a szenvedésben a halálig jutott.

Pál apostol odaszánt tanítványként sokat szenvedett. Így fogalmaz:

2 Korintusi 4:17 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 17 Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra! Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel.

Az Úr Jézus szenvedései ellen nem lázadt, kitartott. A szenvedései végén kijelentette: ez elvégeztetett.

Bátorítás neked kedves tanítvány: Szenvedéseink végén dicsőség vár. Érdemes kitartani.

Beszélőviszony

Ezékiel 14:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Izráel vezetői közül néhányan eljöttek hozzám, és leültek velem szemben. Ekkor az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították fel, és ott imádják azokat. A bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után még ide jönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot?! Mit gondolsz, vajon megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek?

Gondolom azzal egyetértünk, hogy a bűn és a halál szoros összefüggésben van egymással… A bűn halált eredményez. A Mindenható tiltja a bálványimádást. De melyik az közölünk, aki bálványokat imádna? Nincsenek szobraink, képeink, amelyeket imádnánk?

Mai igénk a szív bálványairól beszél. Bálványok, melyek nem láthatók, de ott vannak a szívünkben, gyakran álmodozunk, s álmaink tárgya a szív bálványa.

A bálvány Isten és mimagunk közé ékelődik, akadályt képez, vagyis bűnné válik

A Mindenható Isten a szívünket akarja, azt akarja, hogy TELJES szívünkkel Őt szeressük. De ha az a szív már foglalt? A foglalt szívbe nem tud beköltözni Jézus. Megszűnik a beszélőviszony, nem tudunk kérni Tőle.

Tanácsom: ne engedd, hogy a szívedben Istent bármi, akár látható, akár láthatatlan bálvány helyettesítse. Álmodd Isten álmait! Az Általa számodra előre elkészített jócselekedeteket álmodd és cselekedd!

A jó vezető

Efézusiakhoz 6:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

(tovább…)

Ki az igazi? (4)

Avagy gondolatok a párválasztás témájában

Mi az oka annak, hogy megkeresnek lelkészeket, segítőket azok, akik házasodni szeretnének, s keresik az igazit? Nyilván nem azért, mert a párválasztás kérdése olyan pofon egyszerű kérdés. S itt nem (tovább…)

Ki az igazi (3)

Avagy gondolatok a párválasztás témájában

Előzőekben lerögzítettük, hogy a házasság Isten akarata, s az Ő beszéde tekintély számunkra. Ha ezzel nem értesz egyet kedves Olvasóm, akkor gondot fog jelenteni (tovább…)