node

Kősziklánk örökké!

Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén: Erős a várunk, mert az Örökkévaló szabadítása annak kőfala és bástyája! Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igazságos nép, amely hűséges maradt Istenéhez! Megőrzöd őket teljes békességben, mert szívük állhatatosan bízik benned, Örökkévaló!  Bízzatok hát benne örökké, mert Jah Jahve a Kősziklánk örökké! (Ésaiás 26,1-14)

(tovább…)

A változások gyökere

  • Tegnap, amikor megtudtam mi történt, úgy éreztem, mintha egy szekér széna zúdult volna rám, mintha az összes bolygó rám rontott volna. – valami ilyesmit mondott annak idején, elnökké választása után Harry Truman, az USA egykori elnöke.
(tovább…)

Megújul minden nap

'Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. ' 2Korinthus 4:16

Nagyon szeretem ezt az igét. Főleg, amikor „leengedek”. Amikor csüggedés vesz erőt rajtam.

Az utóbbi időben nagy nyomást érzek megamon. Azt érzem, hogy az egészségem (tovább…)

Kitartás a próbákban

Könnyedén elcsüggedünk, amikor valami nem sikerül, kudarcot vallunk valamiben, vagy valaki vagy valami miatt szenvedünk. A saját vagy hozzátartozónk betegsége miatt teljesen elcsüggedünk, készek vagyunk akár a depresszióba is lesüllyedni.

Az Úr Jézus a földi életében élhette meg kudarcként, hogy nem hallgatnak rá, esetleg (tovább…)

Beszélőviszony

Ezékiel 14:1-3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Izráel vezetői közül néhányan eljöttek hozzám, és leültek velem szemben. Ekkor az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, ezek a férfiak a bálványaikat a szívükben állították fel, és ott imádják azokat. A bálványok bűnbe viszik őket, mégis állandóan azokra függesztik tekintetüket. Ezek után még ide jönnek, hogy tőlem kérjenek tanácsot?! Mit gondolsz, vajon megengedjem nekik, hogy kérdezősködjenek?

Gondolom azzal egyetértünk, hogy a bűn és a halál szoros összefüggésben van egymással… A bűn halált eredményez. A Mindenható tiltja a bálványimádást. De melyik az közölünk, aki bálványokat imádna? Nincsenek szobraink, képeink, amelyeket imádnánk?

Mai igénk a szív bálványairól beszél. Bálványok, melyek nem láthatók, de ott vannak a szívünkben, gyakran álmodozunk, s álmaink tárgya a szív bálványa.

A bálvány Isten és mimagunk közé ékelődik, akadályt képez, vagyis bűnné válik

A Mindenható Isten a szívünket akarja, azt akarja, hogy TELJES szívünkkel Őt szeressük. De ha az a szív már foglalt? A foglalt szívbe nem tud beköltözni Jézus. Megszűnik a beszélőviszony, nem tudunk kérni Tőle.

Tanácsom: ne engedd, hogy a szívedben Istent bármi, akár látható, akár láthatatlan bálvány helyettesítse. Álmodd Isten álmait! Az Általa számodra előre elkészített jócselekedeteket álmodd és cselekedd!

A jó vezető

Efézusiakhoz 6:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

(tovább…)

Ki az igazi? (4)

Avagy gondolatok a párválasztás témájában

Mi az oka annak, hogy megkeresnek lelkészeket, segítőket azok, akik házasodni szeretnének, s keresik az igazit? Nyilván nem azért, mert a párválasztás kérdése olyan pofon egyszerű kérdés. S itt nem (tovább…)

Ki az igazi (3)

Avagy gondolatok a párválasztás témájában

Előzőekben lerögzítettük, hogy a házasság Isten akarata, s az Ő beszéde tekintély számunkra. Ha ezzel nem értesz egyet kedves Olvasóm, akkor gondot fog jelenteni (tovább…)