Mi a helyzet?

Éppen itthon vagyok táppénzen. Forog velem a világ… Meg fogok gyógyulni, de úgy dolgozni, hogy nem tudom mikor vesztem el az egyensúlyomat nem igazán lehet…

Arra jó ez a táppénz, hogy közben szabadon tudok gondolkodni. Készülök a bibliaiskolás hétre. Missziológia… Hogyan gondolkodtak elődeink a gyülekezetről? Kié a gyülekezet? Nyomulnunk kell az emberekre misszió címén, vagy csak élnünk kell normálisan, s a dolgok működnek? Megannyi kérdés, ami foglalkoztat…

A Filippi levél egy részlete került elém. S mély nyomot hagyott a lelkemben:

Fil 2:1-4 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület,

akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;

és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

Mi van akkor, ha vigasztalásra szorulok, ha szükségem van arra, (tovább…)

Az elköteleződés engedelmességgel jár

Mottó

Jézus mondja: Jn 6:38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem.

Mi az Úr Jézus elkötelezettségi mottója? Egyértelműen engedelmeskedni annak, aki őt elküldte a földre, a Mennyei Atyának.

Ennek az engedelmességnek van látható jele az Úr Jézus életében. Keresztelő Jánosnál bemerítkezik, kifejezve ezzel, hogy vállalja az Atya által rábízott feladatokat, küldetést.

Van a Bibliában egy történet, ami segíthet nekünk abban, hogy ráérezzünk az engedelmesség jó ízére:

Lukács 5,1-11 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.

Vegyük észre a történetben az embert, aki dolgozik keményen. S eredménytelenül… Aki dolgozott már műszakban, ahol a 8 vagy 12 órát csontig végig kell dolgozni, az átérzi mit jelent az eredménytelenség. Az eredmény erőteljesen motiválja, buzdítja az embert.

Dolgoztam úgy, hogy a műszak vége felé derült ki, hogy valami minőségi kifogás miatt az abban a műszakban termelt darabokat ki kellett dobni. Ez azt jelentette, mintha abban a műszakban nem dolgoztunk volna. Nem termeltünk értéket.

Ez egy halász életében azt jelenti, hogy nincs produktív teljesítmény, nem tud a családjának mit adni enni.

S ekkor jön Jézus…

 

Gondolom küldött egy sms-t a halaknak, hogy legyenek szívesek befáradni a hálóba… Nem tudom milyen kommunikációs csatornát használt a halak felé, mindenesetre, amikor a szavára a halászok újra kivetették a hálót, akkor: annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.

Ha Jézus is benne van a munkában, akkor az nem terméketlen. Ha van engedelmesség, akkor van eredménye.

Péterék megtehették volna, hogy a szavaikat valóra váltsák: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Ha itt kiteszi a pontot a mondat végére, akkor hazamehettek volna azzal az érzéssel, hogy ma (sem) fogtunk semmit. Minek hajóztunk ki tulajdonképpen?

S bezsákoltak volna egy marha nagy frusztrációt. Minek élek valójában, semmi haszna az életemnek.

Ismertem olyan embert, aki még a munkanélküliségi jelenség kezdetén, amikor kirakták a munkahelyéről, s fölöslegesnek, s haszontalannak érezte az életét, egyszerűen öngyilkos lett. 

Ez az érzés egy ilyen érzés, lelkileg teljesen mélyre szántó, s kegyetlen gondolatokat hoz ki az emberből.

Péter viszont befejezte a mondatot: de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.

Jó döntés volt…

Pedig gondolom nagyon fáradt volt már… Biztosan fájt a lába, a háta… S nyilván a felesége is nagyon magányos volt odahaza… Lehet, hogy a gyerek is betegen feküdt otthon…

S akkor jön ez a Jézus, s túlórát kér…

S a túlórának most meg volt a haszna. Ez a két óra munka többet hozott a konyhára, mit az előző nyolc…!

De nem csak anyagi haszna volt.

Luk 5,8 Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!"

Érdekes: a Mester előlép Uramnak. Jelentős változás!

Jézus nem csak eredményessé teszi a munkádat (áldások, gazdagság, egészség, bővölködés, prosperyti gospel), hanem egy egészséges önismeretre is eljuttat. Vele felismered, hogy ki is vagy valójában. Vele eljutsz a bűneid felismerésére. Vele eljutsz egy helyes értékrendre.

Vegyük észre: Péterék Jézus szavára megcsíptek az évtized üzletét, éppen beindult, felvirágzásnak indult a halász társas vállalkozás, s egy szó: - Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! -, s ők ott hagyták az aranyat tojó tyúkot, akarom mondani hajót, s: mindent otthagyva követték őt.

Ez a cselekmény látszólag nem normális. Otthagyni egy jól fizető állást, s beállni egy szektába…

Te milyen állapotban vagy? Önismeret rendben? Munkáddal el tudod tartani magadat, családodat? Értelmes dolog, amit csinálsz? Hatékony, termékeny?

Figyeld:

Mt 28:19-20 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Ma ezt mondja a mester!

Apropó: Jézus neked még csak mestered, vagy már urad?

Általmentél már azon a szemléletváltozáson, amin Péter a túlóra alatt átment?

Luk 5,10 Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!

Mi akadályoz abban, hogy engedelmeskedj az Úrnak?

Ámen

 

Kötelezd el magad… II

Milyen az a hétköznapi életben, amikor egy ember elkötelezi magát valamire?

Ha elkötelezett magad arra, hogy be jársz dolgozni akkor ez azt jelenti, hogy minden nap ugyanabban az időben fel kell kelni el kell végezni a reggeli teendőidet, felkerülni a buszra vonatra gépkocsira, amivel mész és elmenni dolgozni. A környezeted ebből azt fogja tapasztalni, hogy te egy megbízható ember vagy, akire lehet számítani.

Ha iskolába jársz, ugyanez a helyzet. Minden nap fel kell készülni a következő órákra, el kell készíteni a házi feladatot, meg kell tanulni a megtanulandókat. Ha ezt teszed, soha nem érhet meglepetés, soha nem ér váratlanul a számonkérés.

Az elköteleződés egy döntéssel kezdődik.

Kell egy időpont az életedben, amikor hozol egy döntést. Elhatározom, hogy ezentúl… ezt vagy azt megteszem, vagy mást pedig nem teszem meg.

Viszont ezzel a döntéssel nem fejeződik be a dolog!

Jn 15:9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

A megmaradás…

Róm 12:9/b ... Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,

Az elköteleződésedben akkor tudsz benne maradni, ha döntésedhez ragaszkodsz. Dönthetsz mellette és ellene. Lehetnek jó döntéseid… De ha nem vagy állhatatos, kitartó a döntésed mellett, akkor értelmetlen volt a döntést meghozni.

Istennek tetsző dolog a kitartás, az állhatatosság:

Gal 5:22 A Lélek gyümölcse pedig: … hűség,

A gyümölcs kifejlődése nem megy egyik pillanatról a másikra. Nagyon sok gyakorlás szükséges hozzá. Ez azt jelenti, hogy a jó dolog mellett el kell magad kötelezd: ma is és holnap is, és holnapután is eltökélten meg kell cselekedni a jót. Ha ezt teszed, szokásoddá válik. S ha szokássá vált, akkor ez a jellemed részévé lesz.

Ézs 26:3 Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.

Mit jelent az Úrban bízni? (Ez nem csak az Istenben való hitre vonatkozik. Ez része a mindennapjainknak is.)

Péld 3:5-8 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Te hogy állsz ezzel a bizalommal?

 

Kötelezd el magad …!

Készülök a Bibliaiskola következő kurzusára. Lukács missziói felfogása, Pál teológiája, különböző missziói elgondolások, a megváltozott társadalmi környezet, s az emberekhez vezető útja Istennek. Csak néhány kérdés abból a sokból, ami ebben a kurzusban felmerül.

Azon gondolkodom tanulás közben, hogy milyen tulajdonságokkal bír a keresztyén ember, amikor Isten harcmezöjére merészkedik? Van-e szüksége az embernek valami különleges jellemre ahhoz, hogy Isten harcosa, Isten tanítványa legyen? Van-e jelentősége a hétköznapi életben ezeknek a tulajdonságoknak? Könnyebb, esetleg nehezebb a keresztyén ember élete, ha ezekkel a jellemtulajdonsággal bír?

Hogyan lép be az Úr Jézus a földi küldetésébe?

Úgy is kérdezhetném, hogy hol kezdődik el az Úr Jézus megváltói „karrierje”?

Talán ott kezdődik a dolog, amikor:

Zsolt 14:2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

Isten kezdeményezi azt, hogy keresi az emberrel való közösséget. Ő az, aki ennek a közösségnek az akadályát el akarja hárítani az útból, s el is hárítja. Ő az, aki emberré lesz, s közel valóvá, emberközelivé válik azért, hogy Vele közösségben lehessünk. Az Ő neve Immánuel, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 1,23)

Megérkezik ide a földre, beleszületik egy családba, egy átlag alatti családba – nehogy az átlag alattiak kirekesztődjenek az Istennel való közösségből -, ragaszkodik földi szüleihez, de mindvégig készül arra, hogy teljesítse az Atya akaratát. 

Zsid 10:7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."

Elköteleződés

Teljesen elkötelezi magát erre a küldetésre. 

Hogyan történik ez?

Útkészítője, Keresztelő János hirdeti, hogy „elközelített a Mennyek országa, térjetek meg.” Megkereszteli az embereket, s az Úr Jézus beáll ebbe a sorba. Olvassuk:

Mt 3:13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

Mt 3:14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"

Mt 3:15 Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

Mi ennek a tartalma?

Tanúk előtt, ország-világ, menny és pokol előtt vállalja a halált, vállalja azt, hogy megváltsa az embert. Látták az emberek (nyilván voltak gondolataik), látta a menny (Isten válaszolt is erre a bemerítésre) és látta pokol is (az ördög is lereagálta ezt)

Isten válasza:

Mt 3:16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

Mt 3:17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

A pokol, az ördög válasza olvasható a 4. fejezetben, ahol kísértette, gyötörte.

Kedves Barátom!

Lehet, hogy már ismerkedsz a Biblia szavaival, Jézus és a tanítványok életével… Lehet, hogy erősen szimpatizálsz valamelyik keresztyén vallás tanításaival… Talán már kérted is Jézust, hogy legyen a te megváltód… (Elmondanám, hogy kérés nélkül is az, hiszen a világ bűneiért jött váltságul) Lehet, hogy el is hiszed, amit Jézus tanított…

Kérdés: elkötelezted-e már magad Jézusnak?

Elkötelezni magad annyit jelent, hogy megteszed azt, amit Jézus megtett a bemerítéskor: igent mondott Istennek arra, hogy cselekszi az akaratát.

Kedves Barátom!

Ha azzal vívódsz, hogy ezt hogyan tedd meg, kérdéseid, kétségeid vannak, s nem találod a választ, segítek. Írj a contact űrlapon keresztül, s válaszolok.

Ahhoz, hogy egy vonattal eljuss egy adott célpontba, fel kell szállni arra a vonatra. Ez ugyanígy van az Isten országával is, el kell kötelezd magad Őmellette, s ő hazavisz, ahogy megígérte.

Kérlek, ne habozz! Írj!

Isten áldjon

A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

Még mindig a házasságról, mint kapcsolatról beszélünk

A Mindenható így beszél a házasságról:

1Móz 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

Magyarország Alaptörvénye: A családra vonatkozó kijelentés kivonata

L) CIKK

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött

életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság,

illetve a szülõ-gyermek viszony.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást

A házassági eskü szövege:

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá**), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa**) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

*Itt a menyasszony, ill. a vőlegény nevét kell mondani.

**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés!

Fontos tisztázni, hogy mi a házasság.

Két embernek, pontosabban egy férfinak és egy nőnek önkéntes elhatározásából létrejövő kapcsolata, életközössége.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem több, és nem kevesebb!!

Nem házasság két férfi, vagy két nő között létrejött életközösség, még akkor sem, ha az egyébként önkéntes elhatározásból jön létre.

A házassági életközösség, ahogy azt korábban, a Gondolatok a házasságról című írásomban említettem, s Isten Igéje is alátámasztja (lásd fent) új életközösség létrejöttét jelenti (tehát nem a régi család: szülő), ragaszkodást a házastárshoz, s egy test a házastárssal.

A ragaszkodással kapcsolatosan

A ragaszkodást a polgári életben a házasságkötésben deklaráljuk.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a házassági anyakönyvi kivonat „csak egy darab papír”.Anélkül is lehet ragaszkodni a házastárhoz.

Kérdezem: ha már egyébként ragaszkodik a házastársához, akkor miért nem kész az illető ország-világ-Isten előtt kijelenteni ezt a felelősséget, ezt a ragaszkodást. Talán éppen a felelősségvállalás hiánya miatt?

Mikor szűnik meg a házasság?

Jogilag nyilvánvalóan, amikor azt államigazgatásilag felbontják, s az a határozat jogerőre emelkedik.

Valójában akkor, amikor a házasfelek akármelyike megszegi a Mindenhatónak a házasságra vonatkozó szavát. Vagyis:

 1. Visszavágyik (vagy a szellemi köldökzsinórral oda is kötődik) a szülőhöz.
 2. Nem ragaszkodik a házastársához. (Esetleg jobban ragaszkodik egy harmadik személyhez.)
 3. Már nem egy test a kettőjük közössége (Esetleg benne van egy harmadik személy is.)

Korábban említettem, hogy ez a paráznaság, a házasságtörés.

Beszélni kell a szerződésszegésről

A házasságban a házasfelek ragaszkodást, együttörülést, s együttszenvedést fogadnak mégpedig életük végéig.

Az együttörüléssel általában nincs gond, az megy simán.

Az együttszenvedés az megpróbálja a házasságot: ez szakítópróba.

Mi van akkor, amikor viszont a házastársától szenved valaki (esetleg testi bántalmazás, erőszak miatt)? Kell-e ilyenkor fenntartani az életközösséget? Erősebb-e ilyenkor a „holtodiglan-holtomiglan” köteléke, mint az erőszak ellen való egészséges védekezés?

S még nem kalkuláltuk bele ebbe a helyzetbe az esetleges gyermeke(ke)t.

Lehet-e (kell-e) kezelni a megromlott házasságot?

Természetesen igen! Életmentő, de legalábbis házasságmentő lehet egy beszélgetéssorozat, amit szakember felügyel. A külső személy tárgyilagosan, pártatlanul tudja látni a problémát, s van lehetősége tanácsot adni.

Kérdésed van? Tanácsra van szükséged?

Írj! A lelkigondozó beszélgetésnek éppen az a célja, hogy segítségedre legyek, hogy meghallgassalak. Részletek a honlapomon.

 

Gondolatok a házasságról

Gondolatok a házasságról

A teljesség igénye nélkül

Az elmúlt időszakban a kapcsolatokról beszélgetünk virtuális közösségünkben. Életadó kapcsolat, amely egyrészt Isten és az ember között jön létre, másrészt viszont ember és ember között hasonló törvényszerűségek szerint működik.

A kapcsolatok között a legspeciálisabb a HÁZASSÁG.

A Mindenható ugyanazokat a szabályokat, törvényszerűségeket mutatja be a házassággal kapcsolatban:

 • két ember –egészen pontosan egy férfi és egy nő – között a házasságban
 • Isten és ember között meglévő kapcsolatban

Ez a törvényszerűség az alábbi IGE alapján érvényesül:

1Móz 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

Miről is van itt szó?

 1. Valaminek, vagy valakinek az elhagyása
 2. Valakihez való ragaszkodás
 3. Valakivel egy testté válás.

Kit kell elhagyni?

Emberek közötti kapcsolatban leválik a szülőről. Istennel való kapcsolatban leválik a világról, első helyre helyezi Istent az életében.

Gondolkodjunk el rajta: hány házasságot mérgez meg az, hogy valamelyik házasfél képtelen leválni a szülőről. Képtelen elfogadni azt, hogy új életközösség jött létre, s ez nem a régi család.

Isten és az ember kapcsolatában is alapvető, hogy Isten kerüljön az ember életében az első helyre, s MINDEN EGYÉB csak a második helyre. A Biblia úgy mutatja be Istent, hogy féltőn szerető. Vagyis féltékeny. MINDENRE és MINDENKIRE.

Kihez kell ragaszkodni?

Emberek közötti kapcsolatban a házastárshoz. Istennel való kapcsolatban Istenhez.

Gondolkodjunk el rajta: mit eredményez, ha valamelyik házasfél nem ragaszkodik a házastársához. Ez a kapcsolat kihűl! A házastárshoz való NEM RAGASZKODÁS eredménye nagyon gyakran MÁSHOZ RAGASZKODÁS lesz. A Biblia ezt paráznaságnak nevezi.

Mt 5:27-28 "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.

Gondolkodjunk el rajta: Isten ugyanilyen szintű ragaszkodást vár el az embertől.

Mt 22:37-39 Ő így válaszolt: „»Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel!« Ez az első és legfontosabb parancsolat. A második ugyanannyira fontos, mint ez: »Szeresd úgy embertársaidat, mint saját magadat!«

Az ettől való eltérés paráznaság.

Kivel válik egy testté?

Házasságban házastársával, Istennel való kapcsolatban Istennel.

Gondolkodj el rajta: ha a szívedet megosztod más emberrel, férfival, vagy nővel, akkor mi marad a házastársadnak? Meglopod őt. Ha testileg, érzelmileg kötődsz a házastársadhoz, akkor ott nincs helye másnak.

Gondolkodj el rajta: Isten a teljes szívedet kéri, Ő akar benned élni. Ami ettől kevesebb, az nem elégséges.

Kedves Olvasóm!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket!

 1. Elhagytad-e szüleidet a házastársadért? Elhagytál-e minden mást Istenért?
 2. Ragaszkodsz-e házastársadért? Ragaszkodsz-e Istenhez?
 3. Van-e hely a testedben másnak, mint a házastársadnak? Van-e hely életedben másnak, mint a Mindenhatónak?

Ha egy kérdésre is nemleges a válaszod, tudd, hogy van helyreállás! Dolgozz ezen a helyreálláson!

 

A kapcsolatok helyreállítása

Pár napja a bulvársajtóban olvastam egy "hírességről" (nem emlékszem a nevére, és nem tudom melyik magyar szappanopera vagy kereskedelmi csatorna sztárja), hogy kevesebb mint egy év házasság után elválik a férjétől. Azt mondta, hogy a hétköznapokban rájöttek, hogy különbözik a véleményük bizonyos kérdésben, és a szakadékot már nem tudták áthidalni, a konfliktusokat nem tudták megoldani. Az ember szociális lény, akinek szüksége van a kapcsolatokra -- még azoknak is, akik ezt tagadják. Ezek a kapcsolatok azonban törékenyek, ezért tudatosan tenni kell annak érdekében, hogy a békesség a felek között fennmaradjon: "Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek..." (Mt 5:9, EFO, vö. Ef 4:3). 

Rick Warren* szedett össze néhány szempontot, melyet a kapcsolatok helyreállítása, ill. a konfliktusok rendezése során érdemes fontolóra venni.

 

1. Először Istennel, és aztán az érintett személlyel beszéljük meg az ügyet.Ne a panaszkodás legyen az első, se az, hogy a kezdeti indulatunkat zúdítjuk rá a másik félre. Imádkozzunk bölcsességért, szeretetért és békességért. Sokkal könnyebb úgy lerendezni egy vitás ügyet, ha előzetesen mindkét fél (de legalább az egyik) Isten elé tárta a problémát.

2. Legyünk kezdeményezőek.Attól függetlenül, hogy egy konfliktus miattam, vagy a másik fél miatt alakult-e ki, kezdeményezhetek én. Nem kell arra várnom, hogy a másik, vétkes fél tegye meg az első lépést. Ha fontosnak tartom, hogy a békességet helyreállítsuk, akkor ez arra fog ösztönözni, hogy menjek oda a másikhoz, és tárjam fel előtte a problémát (vö. Mt 5:23-24).

3. Próbáljunk meg együtt érezni a másikkal.Többet hallgassunk egy konfliktus megoldása során, mint beszéljünk (Jak 1:19). Pál apostol szerint ne a magunk hasznát nézzük (gr. skopos), hanem a másokét (Fil 2:4). Ebből a kifejezésből származik a mikroszkóp és teleszkóp szavunk is. Alaposan meg kell vizsgálnunk a helyzetet, figyelnünk kell a másik félre, hogy megértsük, mi zajlik le benne, vagy mi váltotta ki a konfliktust generáló viselkedést. Ezzel szemben sokszor felületesen hallgatjuk meg a másikat, és inkább a magunk igazát keressük.

4. Ismerjük el a mi részünket a konfliktusban.Ha szeretnénk a megromlott kapcsolatot helyrehozni, akkor a saját bűneink és hibáink felismerésével, beismerésével és megbánásával kell kezdenünk (Mt 7:5). Ha mentegetőzés helyett beismerjük a mi részünket a konfliktusban, talán a másik is hajlandó lesz ugyanezt tenni.

5. A problémát célozzuk meg, ne a másik embert.Az emberek hajlamosak lehetnek arra, hogy ha szép szóval nem érik el a céljukat, elkezdenek személyeskedni. A problémáról a figyelem a másik személyre, az ő jellemére, esetleg a hitére terelődik. Ehelyett határozzuk meg, mi a célunk: nem a másikat szeretnénk bántani, hanem egy problémás helyzetet (nem pedig problémás személyt) kezelni.

6. Próbáljunk meg együttműködni.Az Ige szerint minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a békesség érdekében (Róm 12:18). Ez azt jelenti, hogy késznek kell lennünk arra, hogy megfizessük a békesség árát: lemondjunk az önzésünkről, büszkeségünkről. A közösség megőrzése érdekében legyünk készek megtenni mindent, ami csak tőlünk telik a kompromisszum, az alkalmazkodás, az együttműködés és a másik szükségleteinek betöltése érdekében.

7. A megoldással szemben a megbékélést hangsúlyozzuk.A megoldás a problémát, a megbékélés pedig a kapcsolatot helyezi az előtérbe. Ha a kapcsolatot fontosnak tartjuk, előfordulhat, hogy a felmerült probléma elveszíti jelentőségét. Minden kérdésben nem érthetünk egyet egymással, így késznek kell lennünk elengedni az apró véleménykülönbségeket olyan kérdésekben, melyek nem bibliai alaptanításokkal kapcsolatosak. Így a válaszfal helyett hidat építünk a másokkal való közösségünkben.

* Rick Warren: Céltudatos élet, KIA, Bp. 2006. pp. 141-147.

Forrás: infaustus