Menj át a tűn!

Mt 19:23-24[HNT])Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: "Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába Sőt azt is mondom nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni."

Bejáratos vagyok egy keresztény fórumba. Írogatok, beszélgetek emberekkel, gyakran élőszóban is. Örülök a skype-nak, sok pénzt takarít meg nekem, hisz számítógéppel, internet hozzáféréssel mindenki rendelkezik, így ezt kihasználva tudunk beszélgetni.

Sok emberrel megismerkedek így. A beszélgetéseink középpontjában az Isten megismerése áll. S ez akkor is igaz, ha sokszor evilági dolgokról beszélgetünk, munkáról, családról, kapcsolatokról, szóval az életről általában. Mindenki szeretné magát megvalósítani, szeretne boldogulni.

Olvastam ezt az igét a napokban, s elgondolkodtatott valami. A gazdagságról beszél az Úr Jézus. Csak a gazdagság az, ami megakadályozza az embert az Isten országába való bejutásban?

Valóban az olvasott szakaszban a PÉNZ a meghatározó tényező. De olvasunk itt mást is, ha a szövegkörnyezetet megvizsgáljuk.

A gazdag ifjú kérdése – mint ma is sok embernek (talán minden embernek) – az örök élet megszerzésére (birtoklására) vonatkozik. Vallomásából kiderül a tevékeny élete. Ismeri azt a viselkedési kódexet, amit mint „rendes” zsidónak ismernie kellett, ismerte az Isten törvényét. Ő – legjobb lelkiismerete, belátása szerint – betartotta az Isten törvényét. Ismerte azt, tudta annak rávonatkozó szabályait, saját személyére alkalmazta azt. Az Úr Jézus mégis „felfedezni vélt” egy fogyatkozást: a gazdagságot. Miután ezzel szembesítette, a gazdag ifjú – így olvassuk -:

(Mt 19:22 [Csia_2010])Mikor az ifjú ezt a szót meghallotta, megszomorodott és elment, mert sok szerzeménye volt.

S itt jön be a képbe az emberekkel való beszélgetés. Minden ember, akivel beszélgettem

  • szerette volna birtokolni az örök életet,
  • ostromolta Istent kérdésével (nem csak Istent: bennünket is),
  • s amikor meghallották a választ, közülük sokan megszomorodtak.

Fontos kérdés az Isten keresésével kapcsolatban, hogy mit viszek Isten elé. Másként fogalmazva: mivel akarom megszerezni az Isten ajándékát? A gazdag ifjú kiérdemelni szerette volna. Volt a tarsolyában egy csomó minden (jelen esetben sok pénz), ami további ajándék birtoklását lehetetlenné tette.

(Mt 5:3 [Csia_2010])„Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma!

A szegénység azt jelenti, hogy NINCS.

S az embereknek pedig VAN.

Egy 60 éve vallásos ember. Benne nő fel. Volt vágyódása arra, hogy Istennek szolgáljon. Nem tanult szakmájában helyezkedik el, mert úgy érzi, hogy azzal szolgálhatna jobban az Istennek. Fontos neki, hogy másokon segítsen. Beszélgetés közben olyan érzésem van, mintha ezt mondaná (Istennek): nézd ezt hozom eléd, ennyi elég lesz?

Nem, nem elég. Fogyatkozásod van… hangzik a válasz. A teljesítményed akkor sem lenne elég, ha ezerszer ennyit tettél volna.

Az élete tele van dogmákkal. Szentáldozás: Rájön, hogy ezt „én” csinálom Istennek, s nem ő cselekszik értem.

(Jn 4:34 [Csia_2010])Jézus ezt mondta nekik: „Az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő művét.

Nem én vagyok a fontos. Megtenni az Atya akaratát, s nem az Atyát beállítani az én akaratomba. Megérteni, hogy Ő cselekszik. Ő fizetett. Én nem tudok fizetni. Kegyelem az is, hogy létezem.

Úgy érzem, gazdag vagyok, eleget tettem. DE:

(Jel 3:17 [Csia_2010])Mivel azt mondod: gazdag vagyok, gazdaggá lettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen,

Kérdés, hogy felismerem-e azt, hogy amit birtoklok, amim VAN, az semmire sem elég. Ebben a felismerésben tud jönni Isten, s betölteni a szükségeinket.

(Jel 3:18 [Csia_2010])azt tanácsolom neked, hogy vásárolj nálam tűzben kiégetett aranyat, hogy gazdag légy; fehér ruhákat, hogy köröskörül borítva légy, és ne legyen látható szégyenletes mezítelenséged és írt, hogy azzal megkend szemedet, hogy láss.