Kötelezd el magad… II

Milyen az a hétköznapi életben, amikor egy ember elkötelezi magát valamire?

Ha elkötelezett magad arra, hogy be jársz dolgozni akkor ez azt jelenti, hogy minden nap ugyanabban az időben fel kell kelni el kell végezni a reggeli teendőidet, felkerülni a buszra vonatra gépkocsira, amivel mész és elmenni dolgozni. A környezeted ebből azt fogja tapasztalni, hogy te egy megbízható ember vagy, akire lehet számítani.

Ha iskolába jársz, ugyanez a helyzet. Minden nap fel kell készülni a következő órákra, el kell készíteni a házi feladatot, meg kell tanulni a megtanulandókat. Ha ezt teszed, soha nem érhet meglepetés, soha nem ér váratlanul a számonkérés.

Az elköteleződés egy döntéssel kezdődik.

Kell egy időpont az életedben, amikor hozol egy döntést. Elhatározom, hogy ezentúl… ezt vagy azt megteszem, vagy mást pedig nem teszem meg.

Viszont ezzel a döntéssel nem fejeződik be a dolog!

Jn 15:9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

A megmaradás…

Róm 12:9/b ... Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,

Az elköteleződésedben akkor tudsz benne maradni, ha döntésedhez ragaszkodsz. Dönthetsz mellette és ellene. Lehetnek jó döntéseid… De ha nem vagy állhatatos, kitartó a döntésed mellett, akkor értelmetlen volt a döntést meghozni.

Istennek tetsző dolog a kitartás, az állhatatosság:

Gal 5:22 A Lélek gyümölcse pedig: … hűség,

A gyümölcs kifejlődése nem megy egyik pillanatról a másikra. Nagyon sok gyakorlás szükséges hozzá. Ez azt jelenti, hogy a jó dolog mellett el kell magad kötelezd: ma is és holnap is, és holnapután is eltökélten meg kell cselekedni a jót. Ha ezt teszed, szokásoddá válik. S ha szokássá vált, akkor ez a jellemed részévé lesz.

Ézs 26:3 Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.

Mit jelent az Úrban bízni? (Ez nem csak az Istenben való hitre vonatkozik. Ez része a mindennapjainknak is.)

Péld 3:5-8 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Te hogy állsz ezzel a bizalommal?

 

Kötelezd el magad …!

Készülök a Bibliaiskola következő kurzusára. Lukács missziói felfogása, Pál teológiája, különböző missziói elgondolások, a megváltozott társadalmi környezet, s az emberekhez vezető útja Istennek. Csak néhány kérdés abból a sokból, ami ebben a kurzusban felmerül.

Azon gondolkodom tanulás közben, hogy milyen tulajdonságokkal bír a keresztyén ember, amikor Isten harcmezöjére merészkedik? Van-e szüksége az embernek valami különleges jellemre ahhoz, hogy Isten harcosa, Isten tanítványa legyen? Van-e jelentősége a hétköznapi életben ezeknek a tulajdonságoknak? Könnyebb, esetleg nehezebb a keresztyén ember élete, ha ezekkel a jellemtulajdonsággal bír?

Hogyan lép be az Úr Jézus a földi küldetésébe?

Úgy is kérdezhetném, hogy hol kezdődik el az Úr Jézus megváltói „karrierje”?

Talán ott kezdődik a dolog, amikor:

Zsolt 14:2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

Isten kezdeményezi azt, hogy keresi az emberrel való közösséget. Ő az, aki ennek a közösségnek az akadályát el akarja hárítani az útból, s el is hárítja. Ő az, aki emberré lesz, s közel valóvá, emberközelivé válik azért, hogy Vele közösségben lehessünk. Az Ő neve Immánuel, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 1,23)

Megérkezik ide a földre, beleszületik egy családba, egy átlag alatti családba – nehogy az átlag alattiak kirekesztődjenek az Istennel való közösségből -, ragaszkodik földi szüleihez, de mindvégig készül arra, hogy teljesítse az Atya akaratát. 

Zsid 10:7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."

Elköteleződés

Teljesen elkötelezi magát erre a küldetésre. 

Hogyan történik ez?

Útkészítője, Keresztelő János hirdeti, hogy „elközelített a Mennyek országa, térjetek meg.” Megkereszteli az embereket, s az Úr Jézus beáll ebbe a sorba. Olvassuk:

Mt 3:13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

Mt 3:14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"

Mt 3:15 Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

Mi ennek a tartalma?

Tanúk előtt, ország-világ, menny és pokol előtt vállalja a halált, vállalja azt, hogy megváltsa az embert. Látták az emberek (nyilván voltak gondolataik), látta a menny (Isten válaszolt is erre a bemerítésre) és látta pokol is (az ördög is lereagálta ezt)

Isten válasza:

Mt 3:16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

Mt 3:17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

A pokol, az ördög válasza olvasható a 4. fejezetben, ahol kísértette, gyötörte.

Kedves Barátom!

Lehet, hogy már ismerkedsz a Biblia szavaival, Jézus és a tanítványok életével… Lehet, hogy erősen szimpatizálsz valamelyik keresztyén vallás tanításaival… Talán már kérted is Jézust, hogy legyen a te megváltód… (Elmondanám, hogy kérés nélkül is az, hiszen a világ bűneiért jött váltságul) Lehet, hogy el is hiszed, amit Jézus tanított…

Kérdés: elkötelezted-e már magad Jézusnak?

Elkötelezni magad annyit jelent, hogy megteszed azt, amit Jézus megtett a bemerítéskor: igent mondott Istennek arra, hogy cselekszi az akaratát.

Kedves Barátom!

Ha azzal vívódsz, hogy ezt hogyan tedd meg, kérdéseid, kétségeid vannak, s nem találod a választ, segítek. Írj a contact űrlapon keresztül, s válaszolok.

Ahhoz, hogy egy vonattal eljuss egy adott célpontba, fel kell szállni arra a vonatra. Ez ugyanígy van az Isten országával is, el kell kötelezd magad Őmellette, s ő hazavisz, ahogy megígérte.

Kérlek, ne habozz! Írj!

Isten áldjon