Mi is ez a békéltető?

Bizonyára hallottál a polgári ítélkezés mellett működő békéltető testületről? Azt a célt szolgálja, hogy a peres felek peren kívül megegyezzenek, kibéküljenek.

Ilyen szolgálat működik a házasságokat felbontó bíróságok mellett. Törvény írja elő, hogy a válni akaró házasfeleket kibékítse, az ellenérdekeltségeket közelebb hozza egymáshoz. A cél az, hogy mégse váljanak el.

Amikor Istennel kibékültem, akkor valamit megértettem Isten természetéből. Annak ellenére, hogy az ember a bűn következtében, a lázadás következtében elszakadt Istentől, Isten mégis azon munkálkodik, hogy magához visszaédesgesse az embert, hogy kibékítse magával. Nem azért, hogy jól megbüntesse, hanem azért, mert szereti az embert.

Engem is kibékített magával. Megbocsátott nekem. Megértettem, hogy terve van az életemmel, mégpedig egy nagyon jó terve. Azt akarja, hogy teljes, tartalmas életet éljek.

Ezt mondta nekem az Ő Igéjén keresztül:

2Kor 5:1921 Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és nem hibáztatta őket a bűneik miatt. Ezt az üzenetet pedig, amely az Istennel való kibékülésről szól, ránk bízta. Ezért úgy élünk az emberek között, mint Krisztus követei. Úgy kérünk, és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk: „Krisztus helyett kérünk, béküljetek ki Istennel!”  Mert Isten értünk azonosította a bűnnel Jézust, pedig ő nem követett el semmi bűnt. Azért tette ezt, hogy mi viszont Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.

Megértettem, hogy ahogy emberek nekem mondták el a Krisztusról szóló örömhírt, hálából én is akarom ezt az üzenetet továbbadni, s mint békéltető nagykövete Istennek, rá akarom beszélni az Istennel haragban lévő embereket, hogy béküljenek ki.

Sokan mondják, hogy én a magam módján tisztelem az Istent. Lehet, hogy te is ezek közé tartozol…

S Isten mit mond erre? Én pedig a magam módján akarlak megmenteni az örök kárhozattól.

Kérdés az, hogy kész vagy-e közeledni Istenhez? Ő azt ígéri: Ő is közeledni fog hozzátok.

Ez a szolgálat egy elhatározásból, egy elköteleződésből jött létre. Elköteleztem magam arra, hogy minden lehetséges módon képviselni fogom Istent.

Ezért naponta email-feiratkozású Napi Ige és Gondolat blogot üzemeltetek  

Heti rendszerességgel közösségi alkalmat, Bibliaórát tartok fenn a Skype segítségével
 

Virtuális Gyülekezet címen