Kétszívűség, avagy baj van a váltónkkal?

Kétszívűség

Avagy baj van a váltónkkal?

Jak 1:5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Jak 1:6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Jak 1:7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;

Jak 1:8 A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

Ezek szerint van olyan ember, akinek kettő darab szíve lenne? Nyilván ez abnormális, ilyen torzó nem létezik. Legalábbis testi értelemben ez nem életképes, s talán nem is létezik.

Létezik-e kétszívű ember, szellemi értelemben, ahogy arról Jakab apostol beszél a fenti szövegben?

A válasz határozottan IGEN!

Van egy történet a Bibliában, ahol Illés próféta Isten ítéletét hirdeti: a Karmell hegyi áldozatbemutatásról van szó. A Baál próféták áldozata nem gyullad meg, az ő istenük nem ad tüzet, míg Illés szavára a Mindenható tüzet bocsát le az égből, s az áldozat így el tud égni. Erre szólal meg Illés:

1Kir 18:21 Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem.

Vagy az Urat követni, vagy a bálványt. – ez volt Illés ultimátuma. Úgy nem lehet, hogy kicsit a Mindenhatót is, s kicsit a világi dolgokat is. Ez a kétszívűség.

Ugyanezzel a problémával küzd a fiatal Józsué, amikor az Ígéret földjének meghódításával küzd, s a nép nem áll igazán mellé, kacsintgat az idegen istenek irányába is:

Józs 24:15 De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!

Kell választani, mert megosztott szívvel nem lehet.

Az Úr Jézus tanít ekképpen:

Mt 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Vagy rátapadok az Úr Jézusra, mint szőlőtőre, mint a szőlővessző, s az életet belőle merítem, vagy elvesztem, mert másban nincs élet:

Jn 15:4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.

Hasonlít ez az egész megosztottság probléma a vasúti váltókészülékhez.

A vasúti váltó az a szerkezet, ami lehetővé teszi, hogy egyik vágányról a vonatot áttereljük a másikra. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a kapcsolódó egyik sínnek kellően el kell állni az alapvágánytól (amelyem eddig haladt), a másik sínnek pedig kellően hozzá kell simulni.

Mi van akkor, ha nem simul kellően a mellékvágány síne az alapvágányhoz?

Ilyenkor mondják a vasutasok, hogy a váltó félállásban van, s ha ilyenkor rámegy a vonat, akkor kisiklik.

Ha „félállásban” vagyunk Istennel, akkor az életünk kisiklik, mert a világ a terhet nem tudja megtartani, egyedül Isten képes erre. Ő az, akinek van hatalma megtartani, Ő az, aki képes az élet viharain átvezetni. Érdemes a váltót pontosan zárva tartani, vagyis ráállni a Mindenható vágányára, s kizárni a világot az életünkből.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük