A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

A családról, a házasságról, s annak betegségeiről

Még mindig a házasságról, mint kapcsolatról beszélünk

A Mindenható így beszél a házasságról:

1Móz 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.

Magyarország Alaptörvénye: A családra vonatkozó kijelentés kivonata

L) CIKK

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött

életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság,

illetve a szülõ-gyermek viszony.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást

A házassági eskü szövege:

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá**), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa**) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

*Itt a menyasszony, ill. a vőlegény nevét kell mondani.

**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés!

Fontos tisztázni, hogy mi a házasság.

Két embernek, pontosabban egy férfinak és egy nőnek önkéntes elhatározásából létrejövő kapcsolata, életközössége.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem több, és nem kevesebb!!

Nem házasság két férfi, vagy két nő között létrejött életközösség, még akkor sem, ha az egyébként önkéntes elhatározásból jön létre.

A házassági életközösség, ahogy azt korábban, a Gondolatok a házasságról című írásomban említettem, s Isten Igéje is alátámasztja (lásd fent) új életközösség létrejöttét jelenti (tehát nem a régi család: szülő), ragaszkodást a házastárshoz, s egy test a házastárssal.

A ragaszkodással kapcsolatosan

A ragaszkodást a polgári életben a házasságkötésben deklaráljuk.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a házassági anyakönyvi kivonat „csak egy darab papír”.Anélkül is lehet ragaszkodni a házastárhoz.

Kérdezem: ha már egyébként ragaszkodik a házastársához, akkor miért nem kész az illető ország-világ-Isten előtt kijelenteni ezt a felelősséget, ezt a ragaszkodást. Talán éppen a felelősségvállalás hiánya miatt?

Mikor szűnik meg a házasság?

Jogilag nyilvánvalóan, amikor azt államigazgatásilag felbontják, s az a határozat jogerőre emelkedik.

Valójában akkor, amikor a házasfelek akármelyike megszegi a Mindenhatónak a házasságra vonatkozó szavát. Vagyis:

  1. Visszavágyik (vagy a szellemi köldökzsinórral oda is kötődik) a szülőhöz.
  2. Nem ragaszkodik a házastársához. (Esetleg jobban ragaszkodik egy harmadik személyhez.)
  3. Már nem egy test a kettőjük közössége (Esetleg benne van egy harmadik személy is.)

Korábban említettem, hogy ez a paráznaság, a házasságtörés.

Beszélni kell a szerződésszegésről

A házasságban a házasfelek ragaszkodást, együttörülést, s együttszenvedést fogadnak mégpedig életük végéig.

Az együttörüléssel általában nincs gond, az megy simán.

Az együttszenvedés az megpróbálja a házasságot: ez szakítópróba.

Mi van akkor, amikor viszont a házastársától szenved valaki (esetleg testi bántalmazás, erőszak miatt)? Kell-e ilyenkor fenntartani az életközösséget? Erősebb-e ilyenkor a „holtodiglan-holtomiglan” köteléke, mint az erőszak ellen való egészséges védekezés?

S még nem kalkuláltuk bele ebbe a helyzetbe az esetleges gyermeke(ke)t.

Lehet-e (kell-e) kezelni a megromlott házasságot?

Természetesen igen! Életmentő, de legalábbis házasságmentő lehet egy beszélgetéssorozat, amit szakember felügyel. A külső személy tárgyilagosan, pártatlanul tudja látni a problémát, s van lehetősége tanácsot adni.

Kérdésed van? Tanácsra van szükséged?

Írj! A lelkigondozó beszélgetésnek éppen az a célja, hogy segítségedre legyek, hogy meghallgassalak. Részletek a honlapomon.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük