Bizonyosság az üdvösség felől

Bizonyosság az üdvösség felől …avagy tudhatja-e azt az ember?

Jn 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen.

1 Problémafelvetés

Rá szoktam kérdezni beszélgetéskor arra, hogy az illető biztos-e abban, hogy az Úr Jézus, - ígérete szerinti megjelenésekor – őt is magával vinné-e a mennyei hazába.

Meglehetősen zavarba tudnak emberek kerülni ettől a kérdéstől, s meglehetősen színes válaszokat adnak. Íme néhány gyöngyszem ezek közül:

  • Nem tudhatja azt az ember előre, különben is ez teljesen Isten kezében van.
  • Igyekszem úgy élni, hogy méltó legyek rá.
  • Igen, elvégre is az én apám xxx lelkész, meg a nagyapám is az volt, én meg elöljáró vagyok az x gyülekezetben. Adakozok, minden vasárnap ott vagyok a templomban…

Arra keresem a választ ebben az írásban, hogy

  1. Kell-e egyáltalán tudnom, hogy a mennyei hazába fogok-e kerülni, vagy sem?
  2. Egyáltalán melyek a feltételei annak, hogy valaki odakerüljön?
  3. Ember egyáltalán képes-e megfelelni ezeknek a feltételeknek?

2 Az üdvösségről

Van-e egyáltalán ígéretünk arra a Mindenhatótól, hogy üdvözítene embereket, s ez az üdvösség egyáltalán a mennyben lesz?

Egyáltalán mi az üdvösség? Miért van szükség az üdvösségre?

3 Az ember pillanatnyi helyzete alapértelmezésben

Alapértelmezésben? Nyilvánvalóan ez a teremtéskori állapot lehet. A kérdés az, hogy milyennek teremtette az Isten az embert? A válasz benne van a Bibliában. Nézzük meg:

1Móz 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.

1Móz 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

1Móz 1:31 És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

Tehát IGEN JÓ!. Ebben az állapotban az ember a Mindenhatóval folyamatos kapcsolatban volt, beszélgettek, láthatóan örültek egymásnak. Úgy tűnt, hogy az ember a Mindenható szemefénye volt.

3.1 Eltérés az alapértelmezett állapottól

Az ember eltért az alapértelmezett állapottól. Megtörtént a lázadás, a bűneset.

1Móz 2:15 És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.

1Móz 2:16 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz,

1Móz 2:17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.

Valószínűleg nagy vita folyhatott Ádám korában a halállal kapcsolatosan, mint ahogy ma is. Mit jelent meghalni? A test is meghal, vagy csak a lélek (szellem)?

Érezzük, hogy ez a vita kétséges kimenetelű… De egy bizonyos: amikor az ember elkövette a stiklijét, akkor elkezdett félni az Istentől, elkezdett felelősséget hárítani, mindenesetre az a felhőtlen jó kapcsolat, ami meg volt korábban, annak lőttek.

Ezt az állapotot úgy fogalmazta meg Pál apostol:

Róm 3:23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.

Nem csak Ádámról és Éváról volt ott szó? Hogy jön ide minden ember? Hogy jön ide az én személyem? Egyszerűen! Ha megvizsgáljuk szavainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket, akkor felfedezzük azt, hogy a saját értékrendünknek sem tudunk megfelelni, nem hogy a Mindenhatóénak.

A „nem méltó” jelenti azt is, hogy „híjával van”, „szűkölködik”, „el van zárva tőle”.

Hogy is mondta a Mindenható?

1Móz 2:17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.

Mit mond Pál apostol a bűn (így hívjuk a Mindenható elleni vétket) következményéről?

Róm 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál.

Itt tartanánk, ha a Mindenható nem lép közbe

3.2 A Mindenható terve az alapállapothoz való visszatérésért

3.2.1Mit tett az ember azért, hogy az eredeti kapcsolat helyreálljon a Mindenhatóval?

Igyekezett valami megbánás félét produkálni. Igyekezett, legalábbis megpróbált megváltoztatni a cselekedeteit. Igyekezett valamiképpen kiengesztelni a Mindenhatót.

Hogyan történt mindez?

Erről szólnak a vallások. Igyekezz jól cselekedni, humánusnak lenni, jótékonykodni, megfelelni valamiféle erkölcsi mércének, s akkor talán, ha az Isten is úgy akarja, akkor talán létrejön a béke a szívedben.

A vallások cselekedetalapú, önmegváltást célzó emberi próbálkozások.

A Mindenható pontosan tudta azt, hogy az ember nem tud elég jó lenni ahhoz, hogy az Ő dicsőségéből részesüljön. Az Ő terve egészen más volt.

3.2.2 Az Isten terve a kegyelem

Mi volt a Mindenható megoldása a bűn következményére?

Róm 6:23 A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.

Mit jelent a kegyelem? Ajándék, amiért nem lehet megdolgozni, s meg sem érdemeljük.

Isten ilyen meg nem érdemelt jóindulatú gesztust gyakorolt felénk. Úgy rendelkezett, hogy az Ő szeretett Fia fizeti ki HELYETTÜNK a minket terhelő adósságot. Akkora volt ez a teher, hogy ennek a fizetsége, ellenértéke a HALÁL volt. Megengedte azt, hogy Jézus Krisztus szenvedjen helyetted és helyettem a bűnért.

3.2.3 Mi történt a kereszten?

2Kor 5:21 Mert Isten értünk azonosította a bűnnel Jézust, pedig ő nem követett el semmi bűnt. Azért tette ezt, hogy mi viszont Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.

Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a mi bűneink Jézusra vándorol, s helyettünk Ő halt meg. A Jézus igazsága pedig ránk szállt, így nekünk már nem kell bűnhődni a bűnért. Igazak vagyunk Jézusban.

3.3 Hogyan lehet a tied az üdvösség ( a mennyország, a szabadulás)?

Kell-e valamit érte tenni?

Nem, el kell fogadni, s hinni kell benne.

Ef 2:8 Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek.

Ef 2:9 De nem is a jócselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.

Az üdvösség kegyelemből van. Nem lehet érte megdolgozni, nem lehet kiérdemelni. Egyedül elfogadás útján lehet a mienk. Hit által.

Ez által válhatsz elfogadhatóvá a Mindenható számára.

3.4 Mi van a hit után?

Azután jön az öröm, az átformálódás. Ami saját erőből nem ment, Ő alkalmassá tesz arra, hogy akard is, s sikerüljön is.

4 Bizonyosság az üdvösség felől

  • Kell-e nekem azt tudni?

Válaszom: IGEN! Feltétlenül. Nem mindegy, hogy a Mindenható Isten, mint Mennyei Atyánk szeretetközelségében élhetek, vagy izzadhatok, s nem sikerül.

  • Honnan tudhatom, hogy VAN?

Isten adja a szívünkbe ezt a bizonyosságot. Ez a bizonyosság Jézus Krisztusról szól. Tudom, vagy nem, hogy értem meghalt, s a bűneimért halt meg?

1Ján 5:10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról.

1Ján 5:11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.

1Ján 5:12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

  • S mi van a cselekedeteimmel?

Nem visznek a mennybe! Lehetsz lelkész gyermeke, tagja akármilyen egyháznak, s bármit felsorakoztathatsz ezen az érv listán, ha nincs a szívedben bizonyosság afelől, hogy Jézus érted halt meg, s adta az Ő igazságát neked, akkor elveszett vagy.

Jn 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük