Kovásztalanítás

Kovásztalanítás... Avagy a tavaszi nagytakarítás…?

A kovásztalan kenyerek ünnepéről van szó. Egy olyan időszakról, ami megelőzi a húsvétot. Ezt az időszakot, ünnepet a Mindenható rendelte el annak idején, az Egyiptomból való kimenekülést megelőzően.

Mit ír erről a Mindenható Igéje?

2Móz 12:15 Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból! Ki kell irtani Izráelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a hetedik napig.

2Móz 12:16 Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a hetedik napon is tartsatok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon; mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges.

2Móz 12:17 Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre örök rendelkezés szerint.

2Móz 12:18 Az első hónap tizennegyedik napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjának estéjéig.

2Móz 12:19 Hét napon át ne lehessen kovászt találni a házatokban; ki kell irtani Izráel közösségéből mindenkit, akár jövevény, akár az ország szülötte, aki kovászosat eszik.

2Móz 12:20 Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan kenyeret egyetek bárhol laktok!

A történet előzménye

A Mindenható Mózes vezetésével ki akarja szabadítani Izrael népét az egyiptomi fogságból. Mózes elkéri a népet a fáraótól, de az kérlelhetetlen. Csapások következnek, szám szerint kilenc. A fáraó kilenc csapás után sem kész elengedni a hébereket. Nem, hogy elengedésről nincs szó, hanem a rabszolgamunka szigorítása következik be. Ebbe a helyzetbe, a tízedik csapás előkészítéseként kapja a nép a kovásztalan kenyerek tilalmát.

A döntés

A Mindenható parancsa értelmében minden kovászt ki kell takarítani a házból. Aki ismeri a >>kovász< < természetét, az tudja, hogy erjesztő szennyeződésnek értelmezhetjük a kovászt. Befőzés idején, ha a steril befőttbe egy kenyérmorzsa belehullik, akkor az egész üveg befőtt megerjed, elromlik. A kovászos uborka esetében (ott éppen az erjedés a cél) kenyérrel erjesztünk.

Izrael népének el kellett dönteni, hogy kész elhagyni Egyiptom földjét, kész velük szakítani.

A kivonulás után, amikor nehéz megpróbáltatások jöttek Izrael számára, visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekakhoz.A kovásztalanítás szimbolikus értelme az, hogy minden olyan szennyeződés, ami Egyiptomhoz, az Isten nélküli világhoz köt, azt ki kell takarítani az életünkből. Izrael esetében, a látható szinten ez tavaszi nagytakarításként élték meg, szellemi szinten számukra azt jelentette, hogy amikor a Mindenható parancsa elhangzik, akkor indulás ki Egyiptomból.

A hagyomány szintjén

Ma is szokás a falusi (s talán nem csak a falusi) portákon nagytakarítást végezni. Emlékszem gyermekkoromban ez nagy mozgósítást jelentett. Ilyenkor tisztasági meszelést végeztek, ablakot pucoltak, az edényeket kivétel nélkül átmosták. Olyan helyekre is eljutottak a takarítással, ahová talán egész évben soha.

A zsidó családoknál ugyanez a hagyomány épült be e parancs kapcsán. A külsőségek nagyon szigorú takarítását jelentette ez.

Szellemi szinten

Szellemi szinten takarítani kicsit bonyolultabb. Szakítani tudatosan azokkal a dolgokkal, szokásokkal, (bűnökkel), amelyek a Mindenható akaratával nem összeegyeztethetőek. Teljes lelkiismeretvizsgálatot végezni.

Nem véletlenül beszélünk a böjt kapcsán a kovásztalanításról. Rendezni lehet a kovásztalanítás kapcsán megerjedt emberi kapcsolatokat. Ilyenkor lehet igazából újat kezdeni: olyan embertársainkhoz közeledni, akiktől tudatosan, vagy véletlenül elzárkózunk. Ez az időszak a megbocsátás, elengedés ideje. Ez a Mindenhatónak kedves istentisztelet:

Ézs 58:6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!

Ézs 58:7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!

A kovásztalan kenyerek ünnepe a húsvét előestéje

Úgy készülni a húsvétra, a szabadulás ünnepére, hogy bennünk van a készség arra, hogy mi magunk is elengedjünk, megbocsássunk, rendezzünk. Az Úr Jézus így tanított imádkozni:

Mt 6:12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

Ez pontosan erről a készségről szól. Elfogadom (persze, hogy elfogadom) a Mindenható bűnbocsánatát, de magam is kész vagyok a bilincseket megoldani. Megbocsátok, hiszen magam is bocsánatra szorulok.

A kovásztalanítás mélysége

Mennyire kell ezt a nagytakarítást elvégezni? Elég csak ott söprögetni, ahol látszik? A szekrény mögött ott hagyhatom a mocskot?

Pál apostol így tanít:

1Kor 5:6 … Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?

A takarítás valóban „nagy” takarítás. A Mindenható elé készülünk, aki nem tud közösséget vállalni a bűnnel, annak még a gondolatával sem. A kovásztalanítás a Mindenható iránti szeretetből fakad:

Mennyire ajánlott szeretni az Urat? Hát így:

Mt 22:37 Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

A teljes azt fejezi ki, hogy az életem teljes takarításon esik át.

Jó kovásztalanítást!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük