Az én szent nevemért

 Ezék 36:22-28 Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az Úr: Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr - így szól az én Uram, az Úr -, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.

Milyen elképzelései vannak az embernek, hogy saját magát megfelelővé tegye az Isten előtt? A történelem arról szól, hogy az ember meg akar felelni, s ezért cselekszik, vallásokat alapít, áldozatokat mutat be.

A fenti szakaszban az Isten szándékát tudhatjuk meg. Valahogy más, mint az ember elképzelése. Néhány dolog legyen hangsúlyos ezekből.

  1. Az Isten cselekszik, s nem az ember. Az emberi cselekedetek a saját igazságáért nagyon kevesek.

Ézs 64:5/a Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha..

  1. Az Isten a saját szent nevéért, s nem az emberért cselekszik. Az, hogy ebből az ember „profitál”, azért van, mert jó az Isten közelségében élni, abból az ember számára áldás származik. Az Isten azt akarja megcáfolni, hogy az Ő teremtményei jók, még akkor is, ha bűnt követtek el. Természetesen nem ért egyet a bűnnel, az Tőle elválaszt, de éppen azért cselekszik, hogy magához vonja teremtményeit.

Jer 31:3-4 A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt.

  1. Az Isten tisztít meg, s minden tisztátalanságból, bálványimádásból kivon. Ami az ember számára nem volt lehetséges, azt megteszi az Úr.

Ef 2:8-9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

A kegyelem azt jelenti, hogy megteszi helyettem.

  1. Az Isten alkalmassá tesz arra, hogy szent módon éljünk. A saját lelkét adja belénk.
  2. Az Isten maga tesz alkalmassá arra, hogy az Ő szent, elkülönített népe legyünk.

Dicsőség Neki!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük