Kötelezd el magad …!

Készülök a Bibliaiskola következő kurzusára. Lukács missziói felfogása, Pál teológiája, különböző missziói elgondolások, a megváltozott társadalmi környezet, s az emberekhez vezető útja Istennek. Csak néhány kérdés abból a sokból, ami ebben a kurzusban felmerül.

Azon gondolkodom tanulás közben, hogy milyen tulajdonságokkal bír a keresztyén ember, amikor Isten harcmezöjére merészkedik? Van-e szüksége az embernek valami különleges jellemre ahhoz, hogy Isten harcosa, Isten tanítványa legyen? Van-e jelentősége a hétköznapi életben ezeknek a tulajdonságoknak? Könnyebb, esetleg nehezebb a keresztyén ember élete, ha ezekkel a jellemtulajdonsággal bír?

Hogyan lép be az Úr Jézus a földi küldetésébe?

Úgy is kérdezhetném, hogy hol kezdődik el az Úr Jézus megváltói „karrierje”?

Talán ott kezdődik a dolog, amikor:

Zsolt 14:2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

Isten kezdeményezi azt, hogy keresi az emberrel való közösséget. Ő az, aki ennek a közösségnek az akadályát el akarja hárítani az útból, s el is hárítja. Ő az, aki emberré lesz, s közel valóvá, emberközelivé válik azért, hogy Vele közösségben lehessünk. Az Ő neve Immánuel, ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 1,23)

Megérkezik ide a földre, beleszületik egy családba, egy átlag alatti családba – nehogy az átlag alattiak kirekesztődjenek az Istennel való közösségből -, ragaszkodik földi szüleihez, de mindvégig készül arra, hogy teljesítse az Atya akaratát. 

Zsid 10:7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."

Elköteleződés

Teljesen elkötelezi magát erre a küldetésre. 

Hogyan történik ez?

Útkészítője, Keresztelő János hirdeti, hogy „elközelített a Mennyek országa, térjetek meg.” Megkereszteli az embereket, s az Úr Jézus beáll ebbe a sorba. Olvassuk:

Mt 3:13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

Mt 3:14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"

Mt 3:15 Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

Mi ennek a tartalma?

Tanúk előtt, ország-világ, menny és pokol előtt vállalja a halált, vállalja azt, hogy megváltsa az embert. Látták az emberek (nyilván voltak gondolataik), látta a menny (Isten válaszolt is erre a bemerítésre) és látta pokol is (az ördög is lereagálta ezt)

Isten válasza:

Mt 3:16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

Mt 3:17 És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

A pokol, az ördög válasza olvasható a 4. fejezetben, ahol kísértette, gyötörte.

Kedves Barátom!

Lehet, hogy már ismerkedsz a Biblia szavaival, Jézus és a tanítványok életével… Lehet, hogy erősen szimpatizálsz valamelyik keresztyén vallás tanításaival… Talán már kérted is Jézust, hogy legyen a te megváltód… (Elmondanám, hogy kérés nélkül is az, hiszen a világ bűneiért jött váltságul) Lehet, hogy el is hiszed, amit Jézus tanított…

Kérdés: elkötelezted-e már magad Jézusnak?

Elkötelezni magad annyit jelent, hogy megteszed azt, amit Jézus megtett a bemerítéskor: igent mondott Istennek arra, hogy cselekszi az akaratát.

Kedves Barátom!

Ha azzal vívódsz, hogy ezt hogyan tedd meg, kérdéseid, kétségeid vannak, s nem találod a választ, segítek. Írj a contact űrlapon keresztül, s válaszolok.

Ahhoz, hogy egy vonattal eljuss egy adott célpontba, fel kell szállni arra a vonatra. Ez ugyanígy van az Isten országával is, el kell kötelezd magad Őmellette, s ő hazavisz, ahogy megígérte.

Kérlek, ne habozz! Írj!

Isten áldjon

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük