Az áldozati ajándékok

Ma az éves bibliaolvasó vezérfonal szerint a 4. Mózes 7. fejezetét olvastuk.

Elmélkedésre ajánlom a következőket:

A kijelölt tartalom a Szent Sátor felszentelésének időszakáról szól. Egy részletes, mintegy únos-untalan felsorolás arról, hogy a nép milyen ajándékot adott át a lévitáknak a Szent Sátorban történő szolgálathoz. Miért van benne a Bibliában ez a felsorolás? Szinte ugyanazok az ajándékok felsorolva, és név szerint? Miért? Gondolkodj rajta: amikor Istennek ajándékot viszel, akkor Ő mit csinál ezekkel? Úgy tesz, mint sokszor mi a kapott dolgokkal? Betesszük a szekrénybe, s majd alkalmasint tovább ajándékozzuk? Nem! Ő név szerint és tárgy szerint számon tartja, amit adunk. Sőt Ő még azt is látja, s számon is tartja, hogy milyen szívvel adjuk. Van egy történet a jézusi történetek között. Jézus ott ül a templomban, s figyeli az elhelyezett ajándékokat. Van, aki sokat tesz, s van, egy szegény özvegyasszony, aki az egy fillérjét tette oda. Jézus „nyugtázza” a látottakat, s így szól:
Mrk 12:43-44 Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."
A mózesi olvasmányunkban van egy mondat:
4Móz 7:9 De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.

Alkalmazás

  • Ki mivel szolgál Isten országában?
  • Kik adnak ajándékot? Miért?
  • Kik nem adnak ajándékot? Miért?
  • Mid van, amit az Isten szolgálatára fel tudsz ajánlani?