Igaz vagy bűnös -2

Tegnap arról elmélkedtem, hogy a zsidó akkor és ott értette, hogy mit jelent az áldozat. Mi a helyzet itt és most? Felléphetek-e azzal az információval, hogy bűn, következmény, áldozat, megigazulás? Megérti-e a mai hallgató ezeket a kifejezéseket? Van, aki megérti, s van aki nem. Aki éppen olyan cselekménynek a lelkiismereti súlya alatt van, ami őt nyomasztja, ami miatt éjszakákat nem alszik, aki éppen a cselekménye miatt szenvedi a büntetést, annak érthető, s kívánatos az információ. Sőt neki ez jó hír! Zűrösebb a szitu azoknál, akiket még nem ért utol jogkövetkezmény. A lelkiismeret ott is dolgozhat. Nem biztos, hogy dolgozik, mert a bűn következményeként eltompulhat. Ugyanakkor ezek az emberek e világ dicsőségére pályáznak. Pál szavai:
Róm 5:1-2 Most tehát Isten elfogad bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk. Nagyon örülünk annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni Isten dicsőségében.
Pál egy jobb ajándékról beszél. Örömhír ez a ma emberének is.