Tessék átöltözni

Pál apostol szavait olvastam ma, s ezen gondolkodtam:
"vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." Efezus 4:22-24
Pál apostol átöltözésre szólít fel. Valamit le kell vetkőzni, s valamit fel kell venni. Le kell vennem az óembert. A kétféle ember antropológiájához az újjászületést kell megérteni. Így ír az Ige:
(Jn 1:12-13 [03 H Ujford Syn]) Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Kétféle ember kétféle teremtést jelent. Akik Jézust befogadják, azok az Isten gyermekei, lelki emberek, ők azok, akik igazságban és szentségben teremtettek. Ennek a teremtésnek nincs köze vérhez, s spermához, nemi indulathoz. Ez az újember. Akik testből, vérből, szexuális indulatból születnek, ez az óember. Ahogy Pál bemutatja az óembert, a testi embert, a kézzel megfogható embert:
  •  csalárd: hamisságra törekvő. Cselekedetei felismerhetők:
(Gal 5:19-21 [03 H Ujford Syn]) A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók
  • gonosz kívánságai vannak. A kívánság a halál előszobája lehet:
(Jak 1:15 [03 H Ujford Syn]) Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.
Az újember Istentől született, (szentség, igazság), s Isten akaratának megcselekvője akar lenni Megújulás lélekben és elmében: egy döntést feltételez, amikor Isten uralmába helyezi magát az ember, s a külső emberét, a bűn cselekvőjét keresztre feszíti, s a halálban tartja. Levetkőzi a bűnt, mint egy kabátot, s odaszegezi a keresztre, hogy az ott is maradjon.

Gondolkodjunk rajta!

  • A külső ember melyik cselekedetét a legnehezebb odaszegezni a keresztre?
  • Mit teszel azért, hogy a kereszten maradjon?