Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett

…személyesen

Mottó

"Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké." Józsué 4:6-7

A Bibliában nagyon sok sztorit olvasunk arról, hogy Isten valami csodálatos módon megszabadította az ő népét.

Rohanó életünkben gyakran elgondolkodunk azon, hogy ma, a XXI. században hol van az a csodákat cselekedő Isten? Szabadságra ment, vagy nyugállományba vonult?

Ha úgy olvasod e sorokat, mint akinek már volt az Istennel személyes találkozása, akkor nem nehéz felfedezni Istennek a XXI. századi csodáit. S itt teljesen kézzelfogható, mai történésekre gondolok. Azokra a történetekre, amelyekre úgy tudsz gondolni, hogy érthetetlen hogyan történt, de Isten „kihúzott a pácból”.

Az életemben a közlekedési balesetem, ahol még csak egy karcolást sem szenvedtem, ellenben a gépkocsival, amely totálkáros lett. Úgy éltem meg, mintha Isten angyalai megtartották volna a gépet a lejtőn, s hideg decemberi éjszakán a fényárnyékban nem csúsztam bele a jeges patakba.

Bizonyára a te életedben is vannak ilyen sztorik.

Idézd fel ezeket! Istennek konkrét cselekedeteit… Adj hálát ezekért! Tégy róla bizonyságot, mint ahogy az izraeliták is emlékeztek, s bizonyságot tettek az idézett szöveg szerint!