Emlékezzünk mindarra, amit Isten tett 5.

… szolgálatába állított
Mottó:
"Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét." 2Korinthus 5:19
Emlékezzünk meg az Isten emberekhez (hozzánk) való jóindulatáról. Ő nem csak megszabadított, nem csak bűnbocsánatában részesített, hanem kegyelme arra is kiterjedt, hogy abba a szolgálatba állított be bennünket, ami eredetileg az Övé volt: a békéltetés szolgálatát nekünk adta. Mit is jelent ez a szolgálat? Azt a szabadítást, amelyben bennünket részesített elmondhatjuk másoknak, s kérhetjük barátainkat arra, hogy béküljünk ki Istennel.