NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN 1.

… Táplálkozás az Igével

Mottó:

ApCsel 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

Nagyon sok keresztény, aki valamikor találkozott Jézus Krisztus keresztjével, megreked azon a szinten, amikor megtért. Nagyszerű dolog: Isten megbékélt velem Jézus Krisztusban, s kész.

A Mindenható Isten egy növekedést szánt nekünk. Növekedni, pontosabban a növekedésben közreműködni a mi feladatunk, s felelősségünk. Hogyan?

Amikor az első pünkösdkor megtér háromezer ember, a folytatásban azt olvassuk, hogy ők kitartóak voltak valamiben. Tanultak Isten Igéjéből. Ez az apostoli tanítás.

Táplálkozni az Isten Igéjéből

Ahhoz, hogy ez megtörténjen az Isten Igéjét:

  1. Hallgatni kell
  2. Olvasni kell
  3. Meg kell tanulni.

Ha ezeket nem tesszük, akkor lelkünk-szellemünk elsorvad. Megmaradunk csecsemő szinten.

Egy korábbi cikkben Isten tanácsát már olvashattuk. Ismételjük ezt át!

Gondolkodj el!

  1. Isten Igéjét hallgatni. Mikor, milyen időközönként, hol teszed ezt?
  2. Milyen gyakran olvasod Isten Igéjét? Tehetnéd ezt naponta?
  3. Tanulod-e, memorizálod-e Isten Igéjét?

Határozd el!

  1. Minden héten legalább egyszer meghallgatsz egy igehirdetést. A gyülekezetben ezt kézenfekvően megteheted.
  2. Naponta olvass egy szakaszt a Bibliából! Tedd ezt lehetőleg reggel, napindításnak!
  3. Mindennap tanulj meg, memorizálj egy igeverset! Tanuld meg könyv nélkül! Ismételd át azokat, amelyeket korábban tanultál?