Vágy az Életre

Közeledik a Karácsony. Sokan vannak, akik – talán kényszerűségből, talán belátásból – nem a vásárlásra helyezik a hangsúlyt, hanem másfajta tartalommal próbálják megtölteni.

Lehet ezt úgy is, hogy eltervezik, hogy az ünnepeken több időt töltenek azzal, hogy egymással beszélgetnek. (Megjegyzem, ez nagyon fontos dolog, hiszen egy kimutatás szerint szülő és gyermek naponta átlagos 7(!) percet beszélgetnek egymással.)

Van, aki a karácsonyi ünnepekre tervez nagy családi kirándulást…Számukra a karácsony nem más, mint az együtt töltött idő, ami nem adatik meg esetleg év közben.

Elég sok emberrel beszélgetek… Nagyon sokan félnek az ünnepektől. Kapok levelet arról, hogy munkáltatók visszatartottak munkabéreket, s emiatt családok megélhetése van végveszélyben. Ha belegondolok, ehhez a tényhez még hozzájön az ünnepnek a várása, nem csodálkozom, ha emberek depressziósak lesznek.

Aztán a szétszakadt családok… Amikor az egyik szülő magának követeli a gyermeket, teljesen kisajátítva őt… A másik szülő pedig szenved ettől. Várják a karácsonyt, várják a csodát… Számukra a csoda jelen esetben az lenne, ha a gyermekük velük tölthetné az ünnepet…

Aztán egy másik ismerősöm… Ő egy hirtelen betegség miatt lett rokkant, s emiatt dolgozni nem tud… Jövedelme nem elég a gyógyszerekre, a rezsire és a megélhetésre is. Kénytelen volt emiatt eladni a lakását, s albérletbe költözni… Számára karácsony csodája a túlélés.

Egy kollégám – minden előzetes kérdés nélkül – arról kezdett beszélni, hogy karácsonykor elmegy misére, mert számára az valamiféle megnyugvást jelent. Számára ez a karácsony csodája…

S számomra?

Számomra az a tény, hogy az a Jézus, aki több mint kétezer éve megszületett, felnövekedett, keresztre feszítették, s feltámadásával hatalmat adott nekem az újrakezdésre, a megnyugvásra, a békességre. Tudom, hogy minden bűnömet ő rendezte el, megbocsátva azokat. Ő adott nekem tiszta lelkiismeretet, Ő adott örömet az életembe.

Az emberek várnak valami jót, vágynak valami élet félét. Jézusban meg lehet találni, hiszen Ő maga az ÉLET.

 

Mikor lesz?

Mikor lesz?

Mármint a világvége…

Ez a kérdés foglalkoztatja manapság az embereket. Erre játszik rá a média is. December 21-én bekövetkezik a maya naptár szerinti vég. Már vicc is született vele kapcsolatban. 21-én a CNN közvetíti, majd 22-én megismétli.

2011-ben volt egy úriember, egy sikerevangélista, aki foglalkozott a világvége kérdésével. A neve Harold Camping. Saját rádióállomáson keresztül nyomatta az „igazságot”. Ezrek és ezrek hallgatták, nagyon sok embert befolyásolt. Az első időpont, amit kitalált, az 2011. május 21 volt. Sokan megváltak gazdaságuktól, pénzzé tettek mindent, s hogy hogy nem a rádióállomásra hagyatékozták az összes vagyonukat. Csak az nem tűnt fel nekik, hogy ha egyszer vége lesz a világnak, akkor a Haroldnak sem lesz rá szüksége tovább. Mindenesetre Harold Camping vagyona növekedett, s a világvége viszont május 21-én nem következett be.

De Harold Camping nem adta fel! Újraszámolta a dolgot, s meghatározott egy októberi napot mondván, hogy a május 21 az csak egy szellemi világvége volt, s az igazi bumm, az októberben lesz…

De hányadán is állunk a Mindenható Igéjével? Mit mond az Úr Jézus?

ApCsel 1:6 Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?"

ApCsel 1:7 Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

ApCsel 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."

Igen, az első dolog az, hogy nem szabad számolni. Ez az Atya kompetenciája. Ő visszajön akkor, amikor az Atya akarja.

De ha ez nem volna elég, akkor még „kontráz” Péter apostol is. Íme:

2Pét 3:9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

2Pét 3:10 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

Nem késik! Csak az Úr is adventet tart. Érted, s értem. Meg azokért, akikért imádkozol, hogy az Úrhoz térjenek.

Lehet, hogy azért késik, mert te, akire vár, nem végzed a munkát, amit rád bízott?

Mindenesetre vár, s ez a várakozás ezért van.