Nem éri meg magyarnak születni

Svájcba, Ausztráliába vagy Norvégiába éri meg születnünk - állítja az Economist Intelligence Unit egyik friss felmérése, ami az országok jövőbeli helyzetét vizsgálta aszerint, milyen lehetőségei lesznek felnőttkorában egy ma megszülető gyereknek. Magyarország - holtversenyben Horvátországgal - a 46-ik helyen áll, míg a legkevesebb esélye a boldogulásra egy Nigériába született gyereknek van.

Forrás: origo.hu

Nem szabad bedőlni ilyen mutatóknak akkor, amikor Isten gyermekének örökségéről azt olvassuk:

1Pét 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,

1Pét 1:4 arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.

Bátorításul, így 2013 év elején különösen aktuális:

Mt 6:33  Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek (anyagiak)mind megadatnak néktek.

 

Gyermeknevelés felsőfokon

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. (Példabeszédek 22:6)

Egy e-mailben olvastam a napokban:

Gyermekeinket akarva-akaratlanul is neveljük. De nem mindegy, hogy mire! Az alábbi gondolatokat egy gyermek fogalmazta meg:

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, megetettél egy kóbor cicát.

o   Ebből megtanultam, hogy szép dolog, ha gondoskodunk az állatokról.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc sütimet készítetted el.

o   Megértettem, hogy az életben apró dogok is válhatnak különleges ajándékká.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, éppen imádkoztál.

o   Ebből megtanultam, hogy van Isten, akivel bármikor beszélgethetek, és megtanultam, hogy bízzak benne.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, ebédet főztél és elvitted egy beteg ismerősünknek.

o   Ebből megtanultam, hogy egymásról gondoskodnunk kell.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és pénzedet olyan emberekre szántad, akik rászorulnak.

o   Megértettem, hogy akiknek több van, adniuk kell a sajátjukból azoknak, akiknek kevesebb van.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, jóéjt-puszit adtál.

o   Ebből megéreztem, hogy biztonságban vagyok és szeretsz engem.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek szöktek a szemedbe.

o   Megértettem, hogy az életben érhetnek fájdalmas dolgok is és nem baj, ha ilyenkor sír az ember.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan gondoskodsz rólunk,

o   …elhatároztam, hogy én is megpróbálom a tőlem telhető legjobbat adni.

=       Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvégig láttalak.

o   Köszönöm, hogy láthattam mindazt, amiről nem is gondoltad, hogy látom!

 

Kik az igazi keresztények/keresztyének?

Ezt a provokatív kérdést kaptam január 31-én a napi üzeneteket továbbító blogomba.

Igen, provokatívnak érzem, mert a kérdező profilját megnézve olyas valaki a kérdező, akinek érdeklődési körébe olyas valami/valaki tartozik, akik a kereszténység/keresztyénség bibliai formáját tagadják. Szerintük mindenki, aki Jézus Krisztus egyházához tartozik, az a nagy Babilon része, s el fog kárhozni. Istennek egy egészen sajátos imádatára szólítanak fel, ami nem egyeztethető össze a Biblia szellemével. Sőt, magát Jézus Krisztust is sajátosan értelmezik, mondván Ő Isten egy teremtménye, de nem egyenlő Istennel, holott ezt Jézus Krisztus maga állítja.

Nos, ennyi bevezető után: Kik is az igaziak?

Nem szeretnék okoskodni, így nem kezdek egyéni értelmezgetésekbe. A Biblia szavait hívom segítségül:

(Csel 11:26 [Csia_2010]) Úgy történt azután, hogy egy egész éven át együtt voltak az eklézsiában, s jókora sokaságot tanítottak. A tanítványok először Antiókhiában kapták a keresztyén (krisztusféle) nevet. 

Kik voltak ezek a tanítványok?

Akik Jézus Krisztus mennybemenetele után vették a Szent Szellemet, s belőle erőt merítve hirdették 

(1Tim 3:16 [HNT]) Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

S mondja ezt Pál arról a Jézus Krisztusról, akinek egyháza van, amelyben Ő az Igazság fundamentuma.