Hol lakik az Isten?

Hol lakik Isten?

 

A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől:

– Tudjátok-e, hol lakik Isten?

Néhány tanuló jelentkezett:

– A mennyben – mondta az egyik.

– A tiszta szívben – mondta egy másik.

– A főutcán, balra az utolsó házban! – kiáltotta a kis Marci.

A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt.

– Amikor az apukámmal arra sétáltam – mesélte a kisfiú –, apa a következőket mondta:

„Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, nyolc gyermeke van, cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten.”

Az egérfogó

"Az egér egy lyukból nézi a háziakat, amint egy csomagot bontanak ki. Elszörnyülködve látja, hogy a csomagban egy egérfogó van. Kiszalad az udvarra, és kiabál: "Egérfogó, egérfogó!"

A tyúk ránéz és azt mondja:

- Tudom, nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem.Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja:

- Sajnálom, de rám ez nem vonatkozik, de majd imádkozom érted egyet.

Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát:

- Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó!

Az egér lehajtott fejjel tér haza.

Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó.

Az asszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó.

A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát.

Az ember bevitte a kórházba a feleségét. A férj hazament, tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de a szenvedése nem múlt el, bár az orvosok hazaengedték.

Jöttek a barátok, egész nap ápolták az asszonyt, gondoskodtak róla.

A férj disznót vágott, hogy legyen mit enni. De semmi nem segített, az asszony meghalt.

A temetésre sokan eljöttek, és a férj levágta a tehenet, hogy legyen elég étel a halotti toron.

Az egér szomorúan nézte a halotti tort.

Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, ez téged nem érint - azért gondolkodj el!"