Pató Pál úr

 

Péld 24:33-34 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:

 így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

Ismerős a Petőfi Sándor verséből a szállóigévé vált kis mondatocska: Ej, ráérünk arra még…

Miért hozom e versikét elő? Eltelt felőlem egy hosszú nyár, s lemaradt egy csomó dolog, amit elterveztem.

Természetesen minden elmaradt dologra van igazolásom: ez azért maradt el, a másik meg ezért. Kiváló indok az, hogy itt nyaraltak a gyerekek, s ez kicsit felborította a rendet körülöttem…

Tipikus nem? A hiányt, a hanyagságot ráfogni valakire. Valakire, aki nem tehet a lustaságomról.

De valójában miről is van szó?

Salamon a példabeszédében egy kis alvásról, egy kis szunnyadásról beszél. S ez igaz rám is, még akkor is, ha nem aludtam többet, mint egyébként szoktam. De amikor ott ülök a számítógép előtt, a facebook előtt, s szörfözök ezerrel, akkor ez egyenértékű a salamoni szunnyadással.

S mi van a szegénységgel, a szűkölködéssel? Pontosan az, amit a példabeszédben olvasunk: útonállóként, fegyveresként tör ránk. No persze mondod te is velem együtt, senki nem állt eléd, s nem fogott rád fegyvert. De a saját döntésed/döntésem megakadályozott a fontosabb dolgok elvégzésében.

Akkor mit tegyek? – kérdezed. S teljesen jogos a kérdés.

Gyakran úgy kezdődik el a nap, hogy nem tesszük fel magunknak a kérdést, hogy mit is kell ma elvégezni. Csak sodródunk tervezés nélkül.

Tehetek másként is? – Vetődik fel a kérdés. A válasz: igen!

A családban szoktunk beszélgetni, nagy terveket kovácsolni. Esetleg vita is szokott kialakulni fontos és kevésbé fontos dolgok körül. Ez így van rendjén

Ahogy egyeztetünk a családban, s jónéven vesszük a családtagok segítségét, józanlátását, ugyanígy kérhetjük Istent is arra, hogy segítsen. Jó, ha így tudunk imádkozni:

Zsolt 90:12 Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

Vannak feladatok, amiről lemaradunk a „patópálos” viselkedésünk miatt. Ez veszteség: elvitte az útonálló, a fegyveres. Viszont dönthetünk azokról a dolgokról, feladatokról bölcsen, amelyek előttünk vannak. Én igyekszem ezt tenni

A tervek és Isten céljai

2011. Új esztendő, új évtized, s egy ideje már új évszázad, s évezred is. Ilyenkor periódusváltáskor óhatatlanul „kasszát csinálunk”, s valamilyen szintű tervezésbe is fogunk.

(Jn 8:14 [HNT]) Jézus így válaszolt nekik: " mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, „

A továbblépéshez elengedhetetlenül fontos a visszatekintés. Mi volt tavaly, két éve, tíz éve… Honnan hozott ki az Isten? Milyen áldásokban volt részem, s milyen megpróbáltatásokban edzett engem?

A visszatekintés ugyanúgy fontos a személyes életben, a családi életben, munkahelyen, egy gyülekezet életében…

I.Isten is tervez

Amikor a világot teremtette, ugyanúgy megtervezte annak minden egyes bolygóját, élőlényét, mint ahogy azt is, hogy a szabad akarattal felruházott emberrel mi lesz, ha élve a szabad döntésével nem fogja imádni Őt, s fellázad ellene.

"E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten a Krisztusban mindent egybeszerkeszt: mindazt, ami a Mennyben és a Földön van, és őt teszi mindennek fejévé." (Efézus 1:10)*

Ha Isten tervez, akkor nyugodtan elfogadhatjuk, hogy a tervezés egy jó dolog, ha nem lenne az, akkor Isten sem tenné.

Isten tervébe beleállni nem jelent mást, mint egyre inkább átformálódni Isten képére, felöltözni Isten tulajdonságait.

II.A célok növelik a hitet

(Mt 9:29 [HNT])

Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: "Legyen a ti hitetek szerint!"

Kis célok kis hitet eredményeznek, nagy célok nagy hitet.

Ha azt tervezem, hogy emberi kapcsolataim ne változzanak 2011-ben (vagyis ezen a területen ne történjen semmi), akkor emberi kapcsolataim nem fognak javulni. Viszont, ha változást szeretnék ezen a területen, akkor azt mondjam ki, tervezzem el, dolgozzam rajta, s várjam Isten áldását ezen a területen.

(Fil 4:7 [Csia_2010])

Istennek békessége aztán, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Felkent Jézusban.

A célok szellemi fegyelemre tanítanak, s próbára teszik hitünket.

III.Az Isten szerinti célokat a szeretet motiválja

Motiválhatná más is, s gyakran motiválja. Sokszor céljaink emberei csak eszközök céljainkban, csak a terv megvalósulásának részei, terv és teljesítményszámok. Isten amikor eltervezte Jézus Krisztus kereszthalálát, akkor az irántam/irántad való szeretet motiválta. Már akkor szeretett, amikor még bűnösök voltunk, olvassuk a Római levélben, ugyanakkor cselekedetre ekkor volt szükség, s Isten ekkor cselekedett, nem késlekedve.

IV.Az Isten szerinti célok hitet követelnek

S tudjuk, hogy

(Zsid 11:6 [HNT])

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Olyan célokat kell kitűznünk, amelyeket saját erőnkből nem tudunk elérni, tehát hitet feltételez, hinni, hogy Isten segít, s megáld. A cél csak akkor valósul meg, ha életemet Isten uralma alá helyezem.

V.Törekedj Isten szerinti célok elérésére – Isten erejével

Csak Isten ereje képes túllendíteni azon a ponton, ami előtt a saját erőm van, oda, ahol az erőmnek vége van, s csak az Isten ereje segíthet.

(Péld 3:5-6[HNT])

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

VI.Terveim

Egyszer egy ismerősöm mondta foglalkozására vonatkozó kérdésre, hogy először is Isten szolgája, másodszor családfő, harmadszor polgári munkahelyén pénzt keres azért, hogy tudja eltartani a családját és tudja támogatni belőle Isten munkáját.

E mottó alapján

A.Isten szolgája

1.Szeretném fejleszteni a honlapomat, blogomat.

2.Szeretném a napi ige szolgálattal elértek számát 2011-ben megduplázni

3.Szeretném azon dolgozni, hogy az életvezetési tanácsadással elértek száma elérje a 10 főt.

4.Szeretnék azon dolgozni, hogy gyülekezetünk Komáromban Isten akaratába belesimulva munkálja az emberek megmentését.

B.Családfő

1.Szeretnék azon munkálkodni, hogy családunk anyagi biztonságban éljen.

a)Főállásom mellé szeretnék valamilyen mellékállást, távmunkát, kötetlen munkaidős állást vállalni.

2.Szeretnék azon munkálkodni, hogy feleségem nyugdíjba vonulása kapcsán mihamarabb megtalálja szerepét, s szellemi állapota ezt ne sínylje meg.